Menu
Your Cart

DIGI BIOLÓGIA – ORGANIZMY A EKOSYSTÉMY

DIGITÁLNY

ROČNÝ PRÍSTUP do DIGITÁLNEJ UČEBNICE biológie pre 2. ročník stredných pedagogických škôl.

DIGI BIOLÓGIA – ORGANIZMY A EKOSYSTÉMY
DIGI BIOLÓGIA – ORGANIZMY A EKOSYSTÉMY
DIGITÁLNY

ROČNÝ PRÍSTUP do DIGITÁLNEJ UČEBNICE biológie pre 2. ročník stredných pedagogických škôl.

24,00€
Bez DPH: 20,00€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8280-314-6


DIGITÁLNA UČEBNICA biológie pre 2. ročník študijného odboru sociálno-výchovný pracovník stredných pedagogických škôl a pre gymnáziá.

Učebnica je zameraná na rozvoj poznatkov z botaniky, zoológie a ekológie. Nadväzuje na osvojené vedomosti a zručnosti z biológie v základnej škole. Umožňuje rozšíriť a prehĺbiť vedomosti o stavbe a funkciách tela organizmov. Zaoberá sa aj základnými procesmi a vzťahmi v prírodných ekosystémoch. Poskytuje podnety na aktívnu a tvorivú prácu s učebnicou. Praktické cvičenia sú zamerané na precvičenie vybraných teoretických poznatkov. Majú alternatívny charakter s možnosťou výberu úloh.

Digitálna učebnica vychádza z úspešného titulu v tlačenej podobe s rovnakým názvom, ktorý má doložku MŠVVaŠ SR. 


  KÚPILI STE SI UŽ TENTO DIGI TITUL?

  Postup, ako sa môžete zaregistrovať nájdete TU.


   UŽ STE SA REGISTROVALI A CHCETE SA PRIHLÁSIŤ?

    Prihláste sa do svojho účtu TU.   


Ďalšie informácie
Formát digitálna učebnica
Jazyk slovenský
Trvanie Licencia na 1 rok (365 dní) na prístup do digitálnej verzie učebnice

Autorky:

PaedDr. Mária Uhereková, PhD. 

Ing. Iveta Trévaiová

RNDr. Zuzana Piknová

RNDr. Jana Višňovská 

PRÍRODA A PRÍRODNÉ VEDY 

STAVBA A ORGANIZÁCIA ŽIVÝCH SÚSTAV

Zloženie živej hmoty 

Organizácia živej hmoty

Životné prejavy bunky 

Zistite, čo viete o rastlinnej bunke

Námety na praktické cvičenie


ŽIVOTNÉ PODMIENKY ORGANIZMOV A ICH VZŤAHY

Organizmy a prostredie

Ekologické podmienky života organizmov

Zistite, čo viete o ekologických podmienkach života organizmov

Rozmanitosť organizmov a ich triedenie 


LESNÝ EKOSYSTÉM

Lesné rastliny

Stavba a funkcie rastlinného tela

Lesné huby a lišajníky

Zistite, čo viete o lesných rastlinách a hubách

Lesné živočíchy

Životné funkcie živočíchov

Zistite, čo viete o lesných živočíchoch


VODNÝ EKOSYSTÉM

Zistite, čo viete o rastlinách vo vode a na brehu

Živočíchy žijúce vo vode a na brehu

Zistite, čo viete o živočíchoch žijúcich vo vode a na brehu


TRÁVNATÉ EKOSYSTÉMY

Lúčne a poľné rastliny

Zistite, čo viete o lúčnych a poľných rastlinách

Lúčne a poľné živočíchy

Zistite, čo viete o lúčnych a poľných živočíchoch

PRÍLOHY