Menu
Your Cart

FYZIOLÓGIA RASTLÍN – METODICKÁ PRÍRUČKA PRE UČITEĽA

PDF KNIHA: Metodické poznámky pre učiteľa k pracovnému zošitu Fyziológia rastlín – Aktivity z biológie pre gymnáziá 1. Obsah spracovaný podľa ŠVP ISCED 3.

FYZIOLÓGIA RASTLÍN – METODICKÁ PRÍRUČKA PRE UČITEĽA
FYZIOLÓGIA RASTLÍN – METODICKÁ PRÍRUČKA PRE UČITEĽA

PDF KNIHA: Metodické poznámky pre učiteľa k pracovnému zošitu Fyziológia rastlín – Aktivity z biológie pre gymnáziá 1. Obsah spracovaný podľa ŠVP ISCED 3.

8,00€
Bez DPH: 6,67€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8280-206-4

Metodické poznámky pre učiteľa sú vhodným doplnením pracovného zošita Fyziológia rastlín. Dlhodobý nezáujem žiakov o prírodovedné predmety je pri výučbe biológie rastlín posilnený tzv. rastlinnou slepotou. Fenomén "rastlinná slepota" môžeme definovať ako našu tendenciu považovať rastliny za nezaujímavé a prehliadať ich v životnom prostredí. Jedným zo spôsobov, ktorý sa javí pri prekonávaní rastlinnej slepoty a zvyšovaní záujmu žiakov o prírodovedné predmety efektívny, je zavedenie takých stratégií do vyučovacieho procesu, ktoré aktívne zapájajú žiaka do objavovania a nadobúdania nových vedomostí a zručností. Príkladom takejto koncepcie vyučovania je bádateľsky orientované prírodovedné vzdelávanie – IBSE (z angl. Inquiry-based Science Education). V súčasnosti je však k dispozícii len obmedzené množstvo vzdelávacích materiálov, ktoré by podporovali implementáciu IBSE do vyučovania rastlinnej fyziológie na vyššom stupni sekundárneho vzdelávania.

V metodických poznámkach pre učiteľa pri každej aktivite nájdu učitelia uvedené ciele, ktoré jej realizáciou žiaci dosiahnu, ale aj prepojenie na vzdelávací štandard ŠVP. V týchto metodických poznámkach sa odvolávame na pracovný zošit a v ňom uvedené pracovné listy s úlohami. 

Ďalšie informácie
Počet strán 24
Formát A4
Jazyk slovenský
Rok vydania 2022

Recenzent: doc. PaedDr. Elena Čipková, PhD.

Autori:

RNDr. Mgr. Silvia Mihaličová, PhD.

doc. PaedDr. Jana Fančovičová, PhD.

1. Téma: Záhada smädného stroskotanca

2. Téma: Prečo sú rastliny zelené?

3. Téma: Čím viac svetla, tým lepšie?

4. Téma: Čo robia rastliny v tme?

5. Téma: Ako prúdia vodné roztoky v rastlinách?

6. Téma: Tvrdohlavé semená

Súvisiace články