Menu
Your Cart

DIGI BIOLÓGIA – ŽIVOT ORGANIZMOV A HYGIENA PROSTREDIA

DIGITÁLNY

ROČNÝ PRÍSTUP do DIGITÁLNEJ UČEBNICE biológie pre 3. ročník stredných pedagogických škôl.

DIGI BIOLÓGIA – ŽIVOT ORGANIZMOV A HYGIENA PROSTREDIA
DIGI BIOLÓGIA – ŽIVOT ORGANIZMOV A HYGIENA PROSTREDIA
DIGITÁLNY

ROČNÝ PRÍSTUP do DIGITÁLNEJ UČEBNICE biológie pre 3. ročník stredných pedagogických škôl.

24,00€
Bez DPH: 20,00€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8280-310-8


DIGITÁLNA UČEBNICA pre 3. ročník študijného odboru sociálno-výchovný pracovník.

Učebnica je zameraná na rozvoj poznatkov v oblasti životných podmienok a životného prostredia človeka, hygienických podmienok na podporu zdravia, životného štýlu a starostlivosti o zdravie.

Digitálna učebnica vychádza z úspešného titulu v tlačenej podobe s rovnakým názvom, ktorý má schvaľovaciu doložku MŠVVaŠ SR číslo 2019/12326:22-A1001.


  KÚPILI STE SI UŽ TENTO DIGI TITUL?

  Postup, ako sa môžete zaregistrovať nájdete TU.


   UŽ STE SA REGISTROVALI A CHCETE SA PRIHLÁSIŤ?

    Prihláste sa do svojho účtu TU.   


Ďalšie informácie
Formát digitálna učebnica
Jazyk slovenský
Trvanie Licencia na 1 rok (365 dní) na prístup do digitálnej verzie učebnice

Autori:

PaedDr. Mária Uhereková, PhD. 

RNDr. Veronika Zvončeková 

PhDr. Ivana Vojteková, PhD. 

MUDr. Vojtech Ozorovský, CSc.

ORGANIZMY A ZDRAVIE ČLOVEKA

Životné prostredie organizmov a človeka

Organizmy a ich vplyv na život a zdravie človeka

Zdravý životný štýl

Negatívne faktory životného štýlu 

Čo viete o organizmoch a zdraví človeka?


HYGIENA A PODPORA ZDRAVIA

Hygiena

Hygiena vzduchu

Hygiena vody 

Hygiena pôdy

Hygiena bývania 

Hygiena práce

Hygiena výživy

Racionálna výživa

Osobitosti stravovania

Preventívne opatrenia vo výžive

Osobná hygiena

Hygiena telesného a duševného vývinu detí a mládeže

Hygiena vyučovania a voľného času 

Čo viete o hygiene a podpore zdravia? 

Zdravie a ochorenie

Vonkajšie faktory ovplyvňujúce zdravie 

Vnútorné faktory ovplyvňujúce zdravie

Infekčné ochorenia

Najčastejšie infekčné ochorenia

Prevencia infekčných ochorení 

Čo viete o zdraví a ochorení?