Menu
Your Cart

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 5. ROČNÍK ZŠ

PRIPRAVUJEME

Tematicky aktuálna, veku primeraná, praktická pomôcka pre žiakov i učiteľov na vyučovanie etickej výchovy v piatom ročníku ZŠ.

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 5. ROČNÍK ZŠ
ETICKÁ VÝCHOVA PRE 5. ROČNÍK ZŠ
PRIPRAVUJEME

Tematicky aktuálna, veku primeraná, praktická pomôcka pre žiakov i učiteľov na vyučovanie etickej výchovy v piatom ročníku ZŠ.

7,00€
Bez DPH: 6,36€
  • Dostupnosť: Pripravujeme
  • ISBN: 978-80-8280-338-2

PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC KUSOV PRACOVNÉHO ZOŠITA ETICKÁ VÝCHOVA PRE 5. ROČNÍK ZŠ MÔŽETE ZÍSKAŤ ZADARMO METODICKÝ MATERIÁL ETICKÁ VÝCHOVA PRE 5. ROČNÍK ZŠ METODICKÉ POZNÁMKY V PDF FORMÁTE*.

*AK DO POZNÁMKY V OBJEDNÁVKE UVEDIETE HESLO: METODIKA ZADARMO.


Pracovný zošit Etická výchova pre 5. ročník základných škôl

• obsahuje aktivity zamerané na rozvíjanie komunikačných a sociálnych spôsobilostí s orientáciou na postoje k životným situáciám a ku konkrétnym prejavom prosociálneho správania;

• úlohy a aktivity sú usporiadané do piatich tematických celkov, ktoré sú prehľadne farebne odlíšené;

• uplatňujú sa medzipredmetové vzťahy so slovenským jazykom, biológiou, geografiou, výtvarnou a telesnou výchovou.


Učitelia majú k dispozícii Metodické poznámky, ktoré sú prehľadnou pomôckou k pracovnému zošitu, poskytujú oporu pri plánovaní vyučovacej hodiny etickej výchovy.  


Zostavenie aktivít a úloh podporuje:

• osvojovanie komunikačných zručností;

• získavanie spôsobilostí, ktoré podporujú sebaúctu a hodnotenie iných;

• rozvíjanie prvkov tvorivosti;

• rozvíjanie zmyslu pre rodovú rovnosť, práva detí, pozitívny prístup k ochrane prírody.

Získané zručnosti sa premietajú v správaní a postojoch žiakov a žiačok nielen v škole, ale majú presah mimo školy najmä preto, že témy sú úzko prepojené s reálnym životom.    

Ďalšie informácie
Počet strán 68
Formát A4
Jazyk slovenský
Rok vydania 2023

Autorky: 

Hlavná autorka PhDr. Eva Farkašová, CSc. je erudovanou odborníčkou s dlhoročným pôsobením v oblasti vývinovej, pedagogickej a kognitívnej psychológie. Je autorkou pracovných zošitov Etická výchova pre 1. - 4. ročník ZŠ, je garantom profesionality a odborného prístupu k tematike.

Spoluautorka Mgr. Eva Mozolová je skúsená pedagogička s praxou na prvom stupni ZŠ, pozná vývinové osobitosti žiakov a osobitosti vyučovacích hodín etickej výchovy. Spoluautorsky sa podieľala na diele Etická výchova pre 3. a 4. ročník ZŠ.


OTVORENÁ KOMUNIKÁCIA

1 Predstavme sa!

2 Pravidlá otvorenej komunikácie

3 Vieme komunikovať?

4 Rozumieme si aj bez slov?

5 Reč tela

6 Hovorme jasne a zreteľne

7 Chcem vám povedať...


POZNANIE A POZITÍVNE HODNOTENIE SEBA

1 Kto som...

2 Toto som ja...

3 Každý sme nejaký

4 Moje lepšie ja

5 Čo mi ide veľmi dobre

6 Nie je všetko dokonalé

7 Sebavedomie a úspech


POZNANIE A POZITÍVNE HODNOTENIE DRUHÝCH

1 Poznávajme sa

2 Ako poznám druhých?

3 Chápeme a pomáhame

4 Čo dokáže pochvala?

5 Viem povzbudiť?

6 Zaslúžiš si pochvalu!


TVORIVOSŤ V MEDZIĽUDSKÝCH VZŤAHOCH

1 Moja tvorivosť

2 Moja iniciatívnosť

3 Poďme urobiť niečo dobré

4 Kto je tvorivý?

5 Čo druhí nevidia?

6 Konflikty v triede

Projekt: Všetko sa dá, keď sa chce


ETICKÉ ASPEKTY OCHRANY PRÍRODY

1 Vnímanie prírody

2 Ekosystém

3 Moja zodpovednosť?

4 Ľudská činnosť a životné prostredie

5 Projektujem prírodnú záhradu