Menu
Your Cart

Všetky produkty

Učebnica obsahuje dva tematické celky – Mechanika a Strojárska technológia. Obsahuje informácie o technológii výroby materiálov používaných v strojárstve, o polovýrobkoch a meradlách. Druhá časť je venovaná statike, pružnosti a pevnosti telies. Učebnica je primárne určená pre žiakov študijných odbor..
24,00€
Bez DPH:21,82€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. CD-2008-14562/31607-1:913 Učebnica obsahuje základné odborné poznatky začlenené do siedmich na seba nadväzujúcich častí. Jednotlivé časti obsahujú hlavné pojmy, princípy činnosti, informácie o jednotlivých prvkoch či strojoch a základné vzťahy na ich určenie. &nbs..
24,00€
Bez DPH:21,82€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/16231:5-A2201 V učebnici je podrobne rozpracovaný technologický postup zhotovenia pánskeho saka a pánskej vesty, ktoré sú súčasťou pánskeho obleku. V učebnici sa tiež žiaci oboznámia s výrobou dámskeho zvrchníka, dozvedia sa niečo z histórie vývoja det..
24,00€
Bez DPH:21,82€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/16232:5-A2201 Učebnica, ktorej obsah nadväzuje na učivo prvého ročníka. Prostredníctvom učebnice si žiaci doplnia svoje vedomosti zo spracovania nohavíc, oboznámia sa s technologickými postupmi zhotovenia dámskej blúzky, šiat, pánskej košele, ale aj od..
24,00€
Bez DPH:21,82€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/16233:5-A2201 Učebnica oboznamuje s významom predmetu odevná technológia, zariadeniami na výrobu odevov, základmi ručného a strojového šitia a žehlenia, technologickými postupmi súčastí a častí odevov a s technologickými postupmi zhotovenia jednoduchýc..
24,00€
Bez DPH:21,82€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/9286:18-A2201 Učebnica je svojím obsahom zameraná na uzemnenie a ochranné vodiče elektrických zariadení, ochranu objektov pred bleskami, ochranu proti nadprúdom, kladenie silových elektrických rozvodov, vnútorné elektrické inštalácie v objektoch budov, prúdové..
24,00€
Bez DPH:21,82€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/9286:17-A2201 Učebnica obsahuje aktuálne informácie o právnych i bezpečnostných predpisoch a zásadách poskytovania prvej pomoci pri úrazoch elektrickým prúdom, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie odbornej spôsobilosti pracovníkov v oblasti elektrotechniky. Uč..
24,00€
Bez DPH:21,82€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2019/12326:26-A1001 Učebnica je pokračovaním učebnice Mikrobiológia I. Obsahuje učivo o genetike mikroorganizmov, metabolizme, využití mikroorganizmov v priemysle, hľadaní pôvodcov humánnych ochorení a o likvidácii nežiaducich mikroorganizmov.Hlavnú časť učebnice t..
24,00€
Bez DPH:21,82€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2017-2497/32571:11-640A Učebnica poskytuje poznatky o postavení mikroorganizmov v prírode, o ich taxonomickom rozdelení, genetike, morfológii a cytológii, o spôsobe rozmnožovania, o vzťahoch mikroorganizmov k prostrediu, o využití v priemysle, ako aj o faktoroch, k..
24,00€
Bez DPH:21,82€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2014-872/3159:15-100CUčebnica postupne prechádza od investičných výpočtov, energetických a mzdových nákladov, cez výpočet odpisov až k výpočtom celkových nákladov chemickej výroby a k tvorbe kalkulačného listu. Kalkulačný list vytvára obraz o hospodárení podnik..
24,00€
Bez DPH:21,82€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/16241:5-A2201 Učebnica svojím obsahom nadväzuje na učebnicu pre 1. aj 2. ročník SOŠ. Žiaci sa v nej oboznámia s riešením rovnováh jednotlivých typov chemických reakcií, materiálových bilancií jednotlivých operácií, s využívaním odpadových/vedľajších pr..
24,00€
Bez DPH:21,82€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/16240:5-A2201 Učebnica prostredníctvom riešených a neriešených úloh poskytuje základy ekonomických výpočtov so zameraním na chemickú a potravinársku výrobu. V jednotlivých kapitolách sa žiaci oboznámia so základnými ekonomickými pojmami, s riešením mat..
24,00€
Bez DPH:21,82€
Zobrazenie 181 až 192 z 213 (18 stránok)