Menu
Your Cart

MATERIÁLY pre 1. ročník učebného odboru KADERNÍK

Učebnica pre žiakov 1. ročníka učebného odboru kaderník.

MATERIÁLY pre 1. ročník učebného odboru KADERNÍK
MATERIÁLY pre 1. ročník učebného odboru KADERNÍK

Učebnica pre žiakov 1. ročníka učebného odboru kaderník.

24,00€
Bez DPH: 21,82€
 • Dostupnosť: Na sklade
 • ISBN: 978-80-8091-728-9

Nájdete aj v balíkoch:

schvalov

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/16226:5-A2201


Aktualizovaná učebnica z r. 2007, ktorá je v súlade s platným ŠVP pre učebný odbor kaderník a pre experimentálny učebný odbor barbier. Obsahuje tri základné kapitoly. Nové vydanie učebnice doplňa nový obrazový materiál a zhrnujúce tabuľky na konci jednotlivých celkov. Na spätnú väzbu slúžia Otázky a úlohy. Témy sú zostavené systematicky a prehľadne.

 • Uvádza budúcich kaderníkov do sveta trichológie – náuky o vlasoch a ochlpení.
 • Oboznamuje s požiadavkami, ktoré sa v odbore kladú na vodu, a s kaderníckymi prostriedkami určenými na umývanie a holenie.
 • Zoznamuje s najdôležitejšími kaderníckymi prostriedkami používanými v každodennej praxi.
 • Prináša aj informácie o biologicky účinných látkach, ktoré sa používajú vo vlasovej a pleťovej kozmetike.
 • Podporuje aktívne využívanie najnovších poznatkov z oblasti vlasovej a pleťovej kozmetiky. 
Ďalšie informácie
Počet strán 60
Formát A4
Jazyk slovenský
Rok vydania 2021

Autorka: Ing. Oľga Remiášová

Recenzentka: PhDr. Anna Olšavská

1. Vlasy

 • Druhy vlasov na ľudskom tele 
 • Vznik a vývin vlasov 
 • Vlasové ústrojenstvo 
 • Vlasový korienok 
 • Vlasová stonka 
 • Rast a výmena vlasov, živý a mŕtvy vlas 
 • Farba vlasov 
 • Chemické vlastnosti vlasov 
 • Fyzikálne vlastnosti vlasov 
 • Zmeny v štruktúre vlasov 

2. Voda a hodnota Ph

 • Voda 
 • Mäkká a tvrdá voda 
 • Voda z chemického hľadiska 
 • Hodnota pH 
 • Význam pH v kozmetike 

3. Prostriedky na umývanie a holenie

 • Význam prostriedkov na umývanie 
 • Povrchovo aktívne látky – tenzidy a ich stavba 
 • Emulzie a emulgátory 
 • Mydlá 
 • Šampóny 
 • Prostriedky na holenie