Menu
Your Cart

Všetky produkty

    Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/9381:4-A2201 Učebnica obsahuje témy rozdelené tematicky do dvoch častí – náuka o spoločnosti (Zem a jej zobrazenie, Slovenská republika, Začiatky našich národných dejín) a náuka o prírode (živá príroda, neživá príroda, poznávanie látok, porov..
35,00€
Bez DPH:31,82€
    Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/9203:5-A2201 Učebnica obsahuje témy rozdelené tematicky do dvoch častí – náuka o spoločnosti (Zem a jej zobrazenie, Slovenská republika, Začiatky našich národných dejín) a náuka o prírode (živá príroda, neživá príroda, poznávanie látok, porov..
24,00€
Bez DPH:21,82€
    Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/9359:5-A2201 Učebnica obsahuje témy rozdelené tematicky do dvoch častí – náuka o prírode (rastliny, živočíchy, neživá príroda) a náuka o spoločnosti (život ľudí v dávnej minulosti, život v rodine, orientácia na mape a v krajine). Jednotlivé t..
35,00€
Bez DPH:31,82€
  Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/9378:5-A2201 Učebnica obsahuje témy rozdelené tematicky do dvoch častí – náuka o prírode (rastliny, živočíchy, neživá príroda) a náuka o spoločnosti (život ľudí v dávnej minulosti, život v rodine, orientácia na mape a v krajine). Jednotlivé témy s..
24,00€
Bez DPH:21,82€
    Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/9379:5-A22201 Učebnica prináša žiakom špeciálnych základných škôl poznatky o ich sociálnom prostredí (škola, rodina, obec), živej a neživej prírode. Jednotlivé témy sú podané formou prístupnou pre žiakov so špeciálnymi potrebami. Texty sú jed..
35,00€
Bez DPH:31,82€
  Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2019/11766:4-A1001 Učebnica sa venuje opakovaniu, precvičovaniu a upevňovaniu čítania slov, zároveň dopĺňa posledné nové hlásky, ktoré si žiaci precvičujú čítaním slov, viet a krátkych textov.  ..
28,00€
Bez DPH:25,45€
  Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2019/11766:3-A1001 Prostredníctvom učebnice si žiaci upevňujú čítanie slabík, slov a jednoduchých viet, spoznávajú nové hlásky. Na konci učebnice sú uvedené pomocné motorické znaky na vyvodenie niektorých písmen a opis motorických znakov na vyvodenie niek..
28,00€
Bez DPH:25,45€
  Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/9297:4-A2201 Prostredníctvom učebnice si žiaci upevňujú čítanie známych slabík a jednoduchých viet, spoznávajú nové hlásky. Na konci učebnice sú uvedené pomocné motorické znaky na vyvodenie niektorých písmen...
28,00€
Bez DPH:25,45€
  Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/9299:4-A2201 Žiaci si upevnia svoje vedomosti z čítania hlások, slabík a slov, učia sa čítať jednoduché vety. Postupne spoznávajú aj tvary písaných hlások, nacvičujú si čítanie a písanie slabík, učia sa čítať a písať nové hlásky. V závere učebnice sa..
28,00€
Bez DPH:25,45€
  Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/9301:4-A2201 Žiaci si postupne osvojujú ďalšie písmená abecedy, učia sa čítať prvé slabiky. V záhlaví každej strany je uvedená preberaná téma a mesiac, kedy by mala byť preberaná. Na konci učebnice sa nachádza metodika pri nácviku čítania slabiky...
28,00€
Bez DPH:25,45€
  Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/9087:3-A2201 Pomocou obrázkov a príbehov si žiaci rozvíjajú svoje komunikačné zručnosti, začínajú si osvojovať prvé písmená abecedy...
28,00€
Bez DPH:25,45€
  Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/9382:5-A2201 Prostredníctvom rôznych cvičení v pracovnom zošite sa žiaci oboznámia so začiatkom našich národných dejín, naučia sa orientovať na mape Slovenskej republiky, prehĺbia si svoje znalosti o človeku, získajú poznatky o niektorých horninác..
8,00€
Bez DPH:7,27€
Zobrazenie 37 až 48 z 94 (8 stránok)