Menu
Your Cart

DEJEPIS pre 9. ročník špeciálnej základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským

Učebnica dejepisu pre žiakov 9. ročníka špeciálnych základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským.

DEJEPIS pre 9. ročník špeciálnej základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským
DEJEPIS pre 9. ročník špeciálnej základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským

Učebnica dejepisu pre žiakov 9. ročníka špeciálnych základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským.

35,00€
Bez DPH: 31,82€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8091-568-1

schval.

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/14215:5-A2201

V poslednej z radu učebníc dejepisu si žiaci zopakujú, zhrnú poznatky z predchádzajúcich ročníkov, zahŕňajúce dejiny od praveku až po súčasnosť. Pri opakovaní im pomáhajú ilustrácie, historické fotografie udalostí a osôb, historické mapy a časová priamka, učebné texty.

Prináša jednoduché a zrozumiteľné texty. Texty sú doplnené množstvom ilustračných obrázkov a úloh, ktoré pomáhajú pri celkovom osvojení si učiva a uľahčujú poznávanie historických udalostí. 


Ďalšie informácie
Počet strán 112
Formát 205 x 265 mm
Jazyk maďarský
Rok vydania 2014

Autorka: PaedDr. Kvetoslava Mojtová Bernátová

Pravek

Starovek

Kresťanský – náš letopočet

Turecké nebezpečenstvo

Novovek