Menu
Your Cart

DEJEPIS pre 9. ročník špeciálnej základnej školy

Učebnica dejepisu pre žiakov 9. ročníka špeciálnych základných škôl.

DEJEPIS pre 9. ročník špeciálnej základnej školy
DEJEPIS pre 9. ročník špeciálnej základnej školy

Učebnica dejepisu pre žiakov 9. ročníka špeciálnych základných škôl.

24,00€
Bez DPH: 21,82€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8091-342-7

doložka

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/13455:6-A2201

V poslednej z radu učebníc dejepisu si žiaci zopakujú, zhrnú poznatky z predchádzajúcich ročníkov, zahŕňajúce dejiny od praveku až po súčasnosť. Pri opakovaní im pomáhajú ilustrácie, historické fotografie udalostí a osôb, historické mapy a časová priamka, učebné texty.

Prináša jednoduché a zrozumiteľné texty. Texty sú doplnené množstvom ilustračných obrázkov a úloh, ktoré pomáhajú pri celkovom osvojení si učiva a uľahčujú poznávanie historických udalostí.

Ďalšie informácie
Počet strán 112
Formát 205 x 265 mm
Jazyk slovenský
Rok vydania 2014

Autorka: PaedDr. Kvetoslava Mojtová Bernátová

Pravek

Starovek

Kresťanský – náš letopočet

Turecké nebezpečenstvo

Novovek