Menu
Your Cart

DEJEPIS pre 8. ročník špeciálnej základnej školy – PRACOVNÝ ZOŠIT

Pracovný zošit dejepisu pre 8. ročník špeciálnej základnej školy.

DEJEPIS pre 8. ročník špeciálnej základnej školy – PRACOVNÝ ZOŠIT
DEJEPIS pre 8. ročník špeciálnej základnej školy – PRACOVNÝ ZOŠIT

Pracovný zošit dejepisu pre 8. ročník špeciálnej základnej školy.

8,00€
Bez DPH: 7,27€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8091-341-0

schval.

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/13560:6-A2201

Pracovný zošit tvorí spolu s učebnicou komplexný celok. Prostredníctvom rôznorodých úloh si žiaci upevňujú vedomosti o histórii 20. storočia a osobnostiach národných dejín tohto obdobia. Vypracovávaním úloh sa učia nielen práci s učebnicou, ale si upevňujú aj schopnosť orientácie na časovej priamke.

  • Pracovný zošit spolu s učebnicou dejepisu podporuje rozvoj kľúčových kompetencií žiakov špeciálnych základných škôl.
  • Pomáha pri precvičovaní a fixácii učiva u žiakov so špeciálnymi potrebami.
  • Prináša množstvo cvičení.

 

Ďalšie informácie
Počet strán 32
Formát A4
Jazyk slovenský
Rok vydania 2014

Autorka: PaedDr. Kvetoslava Mojtová Bernátová

20. storočie

Prvá svetová vojna

Medzivojnové obdobie

Druhá svetová vojna

Povojnové obdobie a súčasnosť