Menu
Your Cart

DEJEPIS pre 8. ročník špeciálnej základnej školy

Učebnica dejepisu pre žiakov 8. ročníka špeciálnych základných škôl.

DEJEPIS pre 8. ročník špeciálnej základnej školy
DEJEPIS pre 8. ročník špeciálnej základnej školy

Učebnica dejepisu pre žiakov 8. ročníka špeciálnych základných škôl.

24,00€
Bez DPH: 21,82€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8091-339-7

schval.

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/13559:6-A2201

Učebnica oboznamuje žiakov s historickými udalosťami 20. storočia od prvej svetovej vojny až po vznik Slovenskej republiky. Prostredníctvom obrázkov znázorňujúcich konkrétne životné situácie sa učia chápať príčiny a následky prvej a druhej svetovej vojny i studenej vojny. Učia sa čítať z historických máp, spoznajú významné historické osobnosti národných dejín.

Prináša jednoduché a zrozumiteľné texty. Texty sú doplnené množstvom ilustračných obrázkov a úloh, ktoré pomáhajú pri celkovom osvojení si učiva a uľahčujú poznávanie historických udalostí.

Ďalšie informácie
Počet strán 136
Formát 205 x 265 mm
Jazyk slovenský
Rok vydania 2014

Autorka: PaedDr. Kvetoslava Mojtová Bernátová

20. storočie

Prvá svetová vojna

Medzivojnové obdobie

Druhá svetová vojna

Povojnové obdobie a súčasnosť