Menu
Your Cart

CHÉMIA pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom pre nevidiacich žiakov a žiakov so zvyškami zraku (PREPIS DO BRAILLOVHO PÍSMA)

Učebnica chémie pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom pre nevidiacich žiakov a žiakov so zvyškami zraku (PREPIS DO BRAILLOVHO PÍSMA).

CHÉMIA pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom pre nevidiacich žiakov a žiakov so zvyškami zraku (PREPIS DO BRAILLOVHO PÍSMA)
CHÉMIA pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom pre nevidiacich žiakov a žiakov so zvyškami zraku (PREPIS DO BRAILLOVHO PÍSMA)

Učebnica chémie pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom pre nevidiacich žiakov a žiakov so zvyškami zraku (PREPIS DO BRAILLOVHO PÍSMA).

309,00€
Bez DPH: 280,91€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8091-502-5

schvalene

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2014-14394/50053:12-100C a č. 2017-10358/33051:3-640A

Učebnica pre 7. ročník svojím spracovaním vychádza z platného ŠVP a zameriava sa na témy Látky a ich vlastnosti a Premeny látok. Je koncipovaná so zreteľom na rozvoj prírodovednej gramotnosti žiakov.

Adaptácia učebnice pre žiakov so zrakovým postihnutím (PREPIS DO BRAILLOVHO PÍSMA) sa člení do dvoch zväzkov s priebežným zaradením textovej a ilustračnej (obrazovej časti).


Ďalšie informácie
Počet strán 2 zväzky: 300 x 265 mm
Formát učebnica prepísaná do Braillovho písma
Jazyk slovenský

Autorky: 

RNDr. Helena Vicenová

doc. RNDr. Mária Ganajová, CSc.

LÁTKY A ICH VLASTNOSTI
Pozorovanie vlastností látok
1.1 Predmet skúmania a význam chémie 
1.2 Chémia v kuchyni
1.3 Z kuchyne do laboratória 
1.4 Učíme sa pracovať v laboratóriu 
Riešime úlohy, bádame a hľadáme súvislosti 

Chemicky čisté látky a zmesi
2.1 Zloženie látok 
2.2 Zmesi 
2.3 Roztoky 
2.4 Vyjadrovanie zloženia roztokov. Hmotnostný zlomok 
2.5 Hmotnostný zlomok v riešených úlohách 
2.6 Oddeľovanie zložiek zo zmesí 
2.7 Oddeľovanie zložiek zo zmesi v praxi 
Riešime úlohy, bádame a hľadáme súvislosti 

Voda
3.1 Význam vody 
3.2 Druhy vôd 
3.3 Čistenie vôd 
Riešime úlohy, bádame a hľadáme súvislosti 

Vzduch
4.1 Čo je vzduch. Význam vzduchu 
4.2 Znečistenie vzduchu
Riešime úlohy, bádame a hľadáme súvislosti
Zopakujeme si