Menu
Your Cart

FYZIKA pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník gymnázií s osemročným štúdiom pre žiakov s poruchami zraku (prepis do Braillovho písma)

Učebnica pre nevidiacich žiakov je modifikáciou učebnice fyziky pre 6. ročník základnej školy a 1. ročník gymnázií s osemročným štúdiom.

FYZIKA pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník gymnázií s osemročným štúdiom pre žiakov s poruchami zraku (prepis do Braillovho písma)
FYZIKA pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník gymnázií s osemročným štúdiom pre žiakov s poruchami zraku (prepis do Braillovho písma)

Učebnica pre nevidiacich žiakov je modifikáciou učebnice fyziky pre 6. ročník základnej školy a 1. ročník gymnázií s osemročným štúdiom.

268,00€
Bez DPH: 243,64€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8091-329-8

 

schvalene

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2014-12328/41963:6-100C


Učebnica je rozdelená na dva tematické celky Skúmanie vlastností kvapalín, plynov, tuhých látok a telies a Správanie telies v kvapalinách a plynoch.

Návody na pozorovania a pokusy sú prispôsobené špecifickým potrebám žiakov so zrakovým postihnutím. Učebné texty sú prepísané do Braillovho písma a doplnené reliéfnymi obrázkami.

Ďalšie informácie
Počet strán 3 zväzky: 320 x 250 mm
Jazyk slovenský

Autori:

doc. RNDr. Viera Lapitková, CSc.
doc. RNDr. Václav Koubek, CSc.
Mgr. Milada Maťašovská
Mgr. Ľubica Morková

V čom je fyzika užitočná

Čo sa budeme učiť

I. SKÚMANIE VLASTNOSTÍ KVAPALÍN, PLYNOV, TUHÝCH LÁTOK A TELIES

Vlastnosti kvapalín a plynov

Projekt 1

Čo sme sa naučili

Vyskúšaj sa – Test 1


Vlastnosti tuhých látok a telies

Projekt 2

Čo sme sa naučili

Vyskúšaj sa – Test 2


II. SPRÁVANIE TELIES V KVAPALINÁCH A PLYNOCH

Správanie telies v kvapalinách

Projekt 3

Čo sme sa naučili

Vyskúšaj sa – Test 3


Správanie telies v plynoch

Projekt 4

Čo sme sa naučili

Vyskúšaj sa – Test 4