Menu
Your Cart

KULIFERDO – ŠPECIFICKÉ PORUCHY UČENIA

Súbor siedmich pracovných zošitov pre žiakov 1. až 4. ročníka ZŠ so špecifickými poruchami učenia.

KULIFERDO – ŠPECIFICKÉ PORUCHY UČENIA
KULIFERDO – ŠPECIFICKÉ PORUCHY UČENIA

Súbor siedmich pracovných zošitov pre žiakov 1. až 4. ročníka ZŠ so špecifickými poruchami učenia.

16,00€
Bez DPH: 14,55€
 • Dostupnosť: Na sklade
 • ISBN: 859-40-3150-197-8

Súbor pracovných zošitov je výbornou učebnou pomôckou, ktorá u žiakov rozvíja zrakové vnímanie, logické myslenie, orientáciu, sluchové vnímanie, pozornosť, grafomotoriku a slúži na reedukáciu špecifických porúch učenia.

Pracovné zošity KuliFerdo – špecifické poruchy učenia sú výnimočnou pomôckou, lebo sú:

 • systematické, praktické, motivačné,
 • maximálne využiteľné v rámci vyučovacieho procesu,
 • výborným nástrojom na sledovanie individuálneho pokroku žiakov,
 • účinnou pomockou pre rodičov,
 • majú jasne zadefinovaný cieľ (reedukácia špecifických porúch učenia) a cieľovú skupinu (1. až 4. ročník ZŠ).)


Ďalšie informácie
Počet strán 7 x 20
Formát 7 x A4
Jazyk slovenský

Autorka: Mgr. Věra Gošová


Súbor pracovných zošitov KuliFerdo – špecifické poruchy učenia obsahuje pracovné zošity s týmto zameraním:

 • Orientácia
 • Pozornosť I
 • Pozornosť II
 • Pozornosť III
 • Zrakové vnímanie I
 • Zrakové vnímanie II
 • Sluchové vnímanie

Súvisiace články