Menu
Your Cart

SUROVINY pre 1. ročník učebného odboru CUKRÁR, 1. časť

Učebnica pre 1. ročník učebného odboru CUKRÁR – 1. časť.

SUROVINY pre 1. ročník učebného odboru CUKRÁR, 1. časť
SUROVINY pre 1. ročník učebného odboru CUKRÁR, 1. časť

Učebnica pre 1. ročník učebného odboru CUKRÁR – 1. časť.

24,00€
Bez DPH: 21,82€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8091-353-3

schv.

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/8977:16-A2201

Učebnica obsahuje informácie o pôvode cukrárskych surovín, o ich zložení a význame pre ľudský organizmus z hľadiska energetickej a biologickej hodnoty. Posúdenie akosti cukrárskych surovín, poznanie príčin ich kazenia, zásady správneho skladovania a ošetrovania surovín sú rozpracované v štvrtej kapitole. V ďalších kapitolách sa žiaci oboznámia s vlastnosťami, zložením, výrobou, skladovaním, ako aj použitím surovín v cukrárskej výrobe.

  • Obsahovo na seba učebnice SUROVINY – učebný odbor CUKRÁR pre jednotlivé ročníky nadväzujú a prinášajú učivo rozpracované do jasných tematických celkov.
  • Učivo rozpracované v učebniciach nadväzuje na poznatky z chémie, cukrárskej technológie a odborného výcviku.
  • Okrem teórie prinášajú aj motivačné prvky a kontrolné otázky na opakovanie učiva, napríklad aj v podobe návodov na samostatnú prácu.

Ďalšie informácie
Počet strán 96
Formát A4
Jazyk slovenský

Autorka: Ing. Gabriela Dubová

• Zloženie a vlastnosti potravín

• Výživa ľudí

• Akostné znaky surovín

• Cukor a iné sladidlá

• Obilniny a múky