Menu
Your Cart

TECHNOLÓGIA pre 2. ročník učebného odboru CUKRÁR, 2. časť

Učebnica pre 2. ročník učebného odboru CUKRÁR – 2. časť.

TECHNOLÓGIA pre 2. ročník učebného odboru CUKRÁR, 2. časť
TECHNOLÓGIA pre 2. ročník učebného odboru CUKRÁR, 2. časť

Učebnica pre 2. ročník učebného odboru CUKRÁR – 2. časť.

24,00€
Bez DPH: 21,82€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8091-552-0

schv.

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/8981:18-A2201

Učebnica je obsahovo zameraná na technologickú prípravu a spracovanie výrobkov zo šľahaných, trených hmôt a jadrovej hmoty. Záverečná kapitola sa venuje výrobkom zo smotany. Základné informácie sú vhodne doplnené o rozširujúce informácie, obrázky a schémy, či úlohy na overenie vedomostí a námetmi na uvažovanie, ale aj slovníček cudzích a menej známych výrazov.


Obsahovo na seba učebnice TECHNOLÓGIA pre 1. až 3. ročník učebného odboru CUKRÁR nadväzujú a prinášajú učivo rozpracované do jasných tematických celkov.

Základné učivo je vhodne doplnené o rozširujúce informácie, obrázky a schémy či úlohy na overenie vedomostí s námetmi na uvažovanie, ale aj slovník cudzích a menej známych výrazov.


Ďalšie informácie
Formát A4
Jazyk slovenský

Autorka: Ing. Gabriela Sládečková

  • Šľahané hmoty
  • Trené hmoty
  • Jadrové hmoty
  • Smotanové výrobky