Menu
Your Cart

TECHNOLÓGIA pre 2. ročník učebného odboru CUKRÁR, 1. časť

Učebnica pre 2. ročník učebného odboru CUKRÁR – 1. časť.

TECHNOLÓGIA pre 2. ročník učebného odboru CUKRÁR, 1. časť
TECHNOLÓGIA pre 2. ročník učebného odboru CUKRÁR, 1. časť

Učebnica pre 2. ročník učebného odboru CUKRÁR – 1. časť.

24,00€
Bez DPH: 21,82€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8091-550-6

schv.

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/8981:16-A2201

Učebnica sa venuje technologickej príprave a spracovaniu a výrobkom z perníkových ciest a lístkového cesta. Záverečná kapitola sa venuje roztokom a sústavám používaným v cukrárskej výrobe. Základné informácie sú vhodne doplnené o rozširujúce informácie, obrázky a schémy, či úlohy na overenie vedomostí a námetmi na uvažovanie, ale aj slovníček cudzích a menej známych výrazov.

Obsahovo na seba učebnice TECHNOLÓGIA pre 1. až 3. ročník učebného odboru CUKRÁR nadväzujú a prinášajú učivo rozpracované do jasných tematických celkov.

Základné učivo je vhodne doplnené o rozširujúce informácie, obrázky a schémy či úlohy na overenie vedomostí s námetmi na uvažovanie, ale aj slovník cudzích a menej známych výrazov.

Ďalšie informácie
Počet strán 96
Formát A4
Jazyk slovenský

Autorka: Ing. Gabriela Sládečková

  • Med
  • Perníkové cestá
  • Lístkové cesto
  • Koloidy