Menu
Your Cart

TECHNOLÓGIA pre 3. ročník učebného odboru CUKRÁR

Učebnica pre 3. ročník učebného odboru CUKRÁR.

TECHNOLÓGIA pre 3. ročník učebného odboru CUKRÁR
TECHNOLÓGIA pre 3. ročník učebného odboru CUKRÁR

Učebnica pre 3. ročník učebného odboru CUKRÁR.

24,00€
Bez DPH: 21,82€
 • Dostupnosť: Na sklade
 • ISBN: 978-80-8091-162-1

Nájdete aj v balíkoch:

schv

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/8987:9-A2201

Jednotlivé kapitoly učebnice sa venujú technologickej príprave cukrárenských ozdôb, špeciálnym výrobkom, technologickej príprave kysnutého cesta a výrobkov z kysnutého cesta, príprave reštauračných múčnikov, zmrzlín, oblátok. V závere učebnice sa nachádzajú informácie o hodnotení kvality cukrárenských výrobkov, baleniu, skladovaniu a preprave polotvarov a výrobkov a evidencii.


Obsahovo na seba učebnice TECHNOLÓGIA pre 1. až 3. ročník učebného odboru CUKRÁR nadväzujú a prinášajú učivo rozpracované do jasných tematických celkov.

Základné učivo je vhodne doplnené o rozširujúce informácie, obrázky a schémy či úlohy na overenie vedomostí s námetmi na uvažovanie, ale aj slovník cudzích a menej známych výrazov.

Ďalšie informácie
Počet strán 168
Formát A4
Jazyk slovenský

Autorka: Ing. Gabriela Sládečková

 • Ozdoby a príprava hmôt
 • Špeciálne výrobky
 • Kysnuté cesto
 • Reštauračné múčniky
 • Zmrzliny
 • Oblátky
 • Diétne cukrárske výrobky
 • Hodnotenie kvality cukrárskych výrobkov
 • Balenie, skladovanie a preprava
 • polotovarov a výrobkov
 • Výrobno-technická evidencia