Menu
Your Cart

TECHNOLÓGIA pre 1. ročník učebného odboru CUKRÁR

Učebnica pre 1. ročník učebného odboru CUKRÁR.

TECHNOLÓGIA pre 1. ročník učebného odboru CUKRÁR
TECHNOLÓGIA pre 1. ročník učebného odboru CUKRÁR

Učebnica pre 1. ročník učebného odboru CUKRÁR.

24,00€
Bez DPH: 21,82€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8091-554-4

Nájdete aj v balíkoch:

schv.

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/8987:9-A2201

Učebnica sa venuje technologickej príprave a spracovaniu a výrobkom z perníkových ciest a lístkového cesta. Záverečná kapitola sa venuje roztokom a sústavám používaným v cukrárskej výrobe. Základné informácie sú vhodne doplnené o rozširujúce informácie, obrázky a schémy, či úlohy na overenie vedomostí a námetmi na uvažovanie, ale aj slovníček cudzích a menej známych výrazov.


Obsahovo na seba učebnice TECHNOLÓGIA pre 1. až 3. ročník učebného odboru CUKRÁR nadväzujú a prinášajú učivo rozpracované do jasných tematických celkov.

Ďalšie informácie
Počet strán 144
Formát A4
Jazyk slovenský

Autorka: Ing. Gabriela Sládečková

• História cukrárenskej a cukrovinkárskej výroby

• Prepočty surovinových noriem

• Úprava cukru varením

• Cukrárske náplne a cukrárske krémy

• Polevy

• Tuhé tukové cestá

• Čajové a parížske pečivo

• Odpaľované cesto