Menu
Your Cart

SUROVINY pre 2. ročník učebného odboru CUKRÁR

Učebnica pre 2. ročník učebného odboru CUKRÁR.

SUROVINY pre 2. ročník učebného odboru CUKRÁR
SUROVINY pre 2. ročník učebného odboru CUKRÁR

Učebnica pre 2. ročník učebného odboru CUKRÁR.

24,00€
Bez DPH: 21,82€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8091-161-4

Nájdete aj v balíkoch:

schv

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2017/2497:29-640A

Učebnica oboznamuje budúcich cukrárov s vlastnosťami, zložením, výrobou, skladovaním a použitím surovín v cukrárskej výrobe. V jednotlivých kapitolách sú rozpracované tieto skupiny cukrárskych surovín: ovocie, ovocné výrobky, orechy, olejniny, strukoviny, kakao, čokoláda, pochutiny (káva, čaj, koreniny, arómy, ocot) a rôsolotvorné látky.

  • Obsahovo na seba učebnice SUROVINY – učebný odbor CUKRÁR pre jednotlivé ročníky nadväzujú a prinášajú učivo rozpracované do jasných tematických celkov.
  • Učivo rozpracované v učebniciach nadväzuje na poznatky z chémie, cukrárskej technológie a odborného výcviku.
  • Okrem teórie prinášajú aj motivačné prvky a kontrolné otázky na opakovanie učiva, napríklad aj v podobe návodov na samostatnú prácu.
Ďalšie informácie
Počet strán 88
Formát A4
Jazyk slovenský

Autorka: Ing. Gabriela Dubová

• Ovocie a ovocné výrobky

• Orechy, olejniny a strukoviny

• Kakao a čokoláda

• Pochutiny

• Rôsolotvorné látky