Menu
Your Cart

SUROVINY pre 1. ročník učebného odboru CUKRÁR, 2. časť

Učebnica pre 1. ročník učebného odboru CUKRÁR – 2. časť

SUROVINY pre 1. ročník učebného odboru CUKRÁR, 2. časť
SUROVINY pre 1. ročník učebného odboru CUKRÁR, 2. časť

Učebnica pre 1. ročník učebného odboru CUKRÁR – 2. časť

24,00€
Bez DPH: 21,82€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8091-436-3

schv

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/8977:18-A2201

Učebnica prináša informácie o vlastnostiach, zložení, výrobe, skladovaní, ako aj o použití surovín v cukrárskej výrobe. Okrem základného učiva obsahuje zaujímavosti z oblasti potravinárstva, výživy, výživy, vlastností surovín, námety na samostatnú prácu, úlohy na opakovanie, slovník cudzích a menej známych výrazov.

  • Obsahovo na seba učebnice SUROVINY – učebný odbor CUKRÁR pre jednotlivé ročníky nadväzujú a prinášajú učivo rozpracované do jasných tematických celkov.
  • Učivo rozpracované v učebniciach nadväzuje na poznatky z chémie, cukrárskej technológie a odborného výcviku.
  • Okrem teórie prinášajú aj motivačné prvky a kontrolné otázky na opakovanie učiva, napríklad aj v podobe návodov na samostatnú prácu.
Ďalšie informácie
Počet strán 88
Formát A4
Jazyk slovenský

Autorka: Ing. Gabriela Dubová

• Škrob

• Vajcia

• Mlieko a výrobky z mlieka

• Tuky