Menu
Your Cart

SUROVINY pre 3. ročník učebného odboru CUKRÁR

Učebnica pre 3. ročník učebného odboru CUKRÁR.

SUROVINY pre 3. ročník učebného odboru CUKRÁR
SUROVINY pre 3. ročník učebného odboru CUKRÁR

Učebnica pre 3. ročník učebného odboru CUKRÁR.

24,00€
Bez DPH: 21,82€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8091-376-2

Nájdete aj v balíkoch:

schv

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2019/10421:17-A1001

Učebnica svojím obsahom nadväzuje na predchádzajúce učebnice surovín. Poskytuje komplexné informácie o vlastnostiach, zložení, príprave, skladovaní a použití surovín – kypriace prostriedky, surovinové prípravky a zmesi, chemické látky a farbivá v cukrárskej výrobe. Posledná kapitola je venovaná obalovým materiálom, obalom a spôsobu balenia cukrárskych výrobkov.

  • Obsahovo na seba učebnice SUROVINY – učebný odbor CUKRÁR pre jednotlivé ročníky nadväzujú a prinášajú učivo rozpracované do jasných tematických celkov.
  • Učivo rozpracované v učebniciach nadväzuje na poznatky z chémie, cukrárskej technológie a odborného výcviku.
  • Okrem teórie prinášajú aj motivačné prvky a kontrolné otázky na opakovanie učiva, napríklad aj v podobe návodov na samostatnú prácu.
Ďalšie informácie
Počet strán 112
Formát A4
Jazyk slovenský

Autorka: Ing. Gabriela Dubová

• Kypriace prostriedky

• Surovinové prípravky a zmesi

• Chemické látky

• Potravinárske farbivá

• Obalové materiály