Menu
Your Cart

Všetky produkty

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/9100:2-A2201 Pracovný zošit z fyziky spolu s učebnicou prispieva k postupnému získavaniu kľúčových kompetencií žiakov, s dôrazom na rozvoj kompetencií v prírodovednej oblasti. Prostredníctvom rôznych cvičení si žiaci upevňujú svoje vedomosti o vlastnostia..
11,00€
Bez DPH:10,00€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/12497:6-A2201Prostredníctvom nápaditých úloh si žiaci upevňujú vedomosti o jednotlivých historických obdobiach od staroveku až po súčasnosť. Vypracovávaním úloh sa učia nielen práci s učebnicou, ale si upevňujú aj schopnosť orientácie na časovej priamke. Ú..
8,00€
Bez DPH:7,27€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/14448:5-A2201 Prostredníctvom nápaditých úloh v pracovnom zošite si žiaci upevňujú vedomosti o jednotlivých historických obdobiach od staroveku až po súčasnosť. Vypracovávaním úloh si žiaci upevňujú schopnosť orientácie na časovej priamke. Úlohy k jedn..
11,00€
Bez DPH:10,00€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/14216:6-A2201 Prostredníctvom rôznorodých úloh si žiaci upevňujú vedomosti o histórii 20. storočia a osobnostiach národných dejín tohto obdobia. Vypracovávaním úloh sa učia nielen práci s učebnicou, ale si upevňujú aj schopnosť orientácie na časovej pr..
11,00€
Bez DPH:10,00€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/14447:5-A2201 Prostredníctvom kreatívnych úloh si žiaci upevňujú vedomosti o minulosti od zámorských objavov po vznik Rakúsko–Uhorska. Vypracovávaním úloh sa učia práci s učebnicou, orientovať sa na časovej priamke. Úlohy k jednotlivým témam sú doplnené testam..
8,00€
Bez DPH:7,27€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/14447:5-A2201 Prostredníctvom kreatívnych úloh si žiaci upevňujú vedomosti o minulosti od zámorských objavov po vznik Rakúsko–Uhorska. Vypracovávaním úloh sa učia práci s učebnicou, orientovať sa na časovej priamke. Úlohy k jednotlivým témam sú doplnen..
11,00€
Bez DPH:10,00€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2016-9691/22310:6-100CUčebnica svojím obsahom a spracovaním nadväzuje na predchádzajúcu učebnicu chémie. Venuje sa chemickým výpočtom, redoxným chemickým reakciám, chémii uhľovodíkov a ich derivátov, biolátkam. V poslednej kapitole sa žiaci naučia o vlastnostia..
24,00€
Bez DPH:21,82€
Učebnica poskytuje žiakom základné poznatky o chemických prvkoch a vybraných skupinách anorganických a organických látok, o ich vlastnostiach, význame a použití v každodennom živote. Prostredníctvom jednoduchých návodov si osvojujú základné zručnosti súvisiace s pozorovaním a pokusom, osvojujú si pr..
24,00€
Bez DPH:21,82€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/9199:5-A2201 Pomocou pokusov vysvetľuje magnetické a elektrické javy, poskytuje informácie o energii v prírode a v technike. Učivo je spracované s prihliadnutím na špeciálne vzdelávacie potreby žiakov, doplnené o názorné obrázky a schémy...
35,00€
Bez DPH:31,82€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/9200:5-A2201Učebnica nadväzuje na predchádzajúce učebnice fyziky. Pomocou pokusov vysvetľuje magnetické a elektrické javy, poskytuje informácie o energii v prírode a v technike. Učivo je spracované s prihliadnutím na špeciálne vzdelávacie potreby žiakov, d..
24,00€
Bez DPH:21,82€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/9390:4-A2201 Učebnica zahŕňa tematické celky Pohyb a sila a Energia. Prostredníctvom úloh a pokusov sa žiaci učia fyzikálne javy pozorovať, opísať, skúmať príčiny ich správania, pomenovať, odmerať hodnoty fyzikálnych veličín a meranie vyhodnotiť, urobiť z..
35,00€
Bez DPH:31,82€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/9394:5-A2201Učebnica zahŕňa tematické celky Pohyb a sila a Energia. Prostredníctvom úloh a pokusov sa žiaci učia fyzikálne javy pozorovať, opísať, skúmať príčiny ich správania, pomenovať, odmerať hodnoty fyzikálnych veličín a meranie vyhodnotiť, urobiť záz..
24,00€
Bez DPH:21,82€
Zobrazenie 73 až 84 z 94 (8 stránok)