Menu
Your Cart

BIOLÓGIA pre 9. ročník špeciálnych základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským – PRACOVNÝ ZOŠIT

Pracovný zošit pre 9. ročník špeciálnych základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským.

BIOLÓGIA pre 9. ročník špeciálnych základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským – PRACOVNÝ ZOŠIT
BIOLÓGIA pre 9. ročník špeciálnych základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským – PRACOVNÝ ZOŠIT

Pracovný zošit pre 9. ročník špeciálnych základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským.

11,00€
Bez DPH: 10,00€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8091-290-1

doložka

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/10415:6-A2021

Pracovný zošit spolu s učebnicou pomáhajú žiakom najmä pri získavaní kompetencií z oblasti prírodovedného vzdelávania. Obsahuje množstvo kreatívnych úloh na upevnenie a preverenie vedomostí o neživej prírode, evolúcii a životnom prostredí človeka.

Ďalšie informácie
Počet strán 40
Formát A4
Jazyk maďarský

Autorka: Mgr. Milina Rašlová


Recenzentky:

Mgr. Leontína Glatzová

Mgr. Viera Kršková

1. Neživá príroda

2. Vznik a vývoj Zeme

3. Základné stavebné jednotky zemskej kôry

4. Geologické procesy

5. Pôda

6. Dejiny zemskej kôry

7. Životné prostredie človeka