Menu
Your Cart

BIOLÓGIA pre 7. ročník špeciálnych základných škôl

Učebnica biológie pre žiakov 7. ročníka špeciálnych základných škôl.

BIOLÓGIA pre 7. ročník špeciálnych základných škôl
BIOLÓGIA pre 7. ročník špeciálnych základných škôl

Učebnica biológie pre žiakov 7. ročníka špeciálnych základných škôl.

24,00€
Bez DPH: 21,82€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8091-331-1

schvalovacia


Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/9384:5-A2201

Prostredníctvom množstva ilustrácií a fotografií sa žiaci oboznamujú s rastlinami a živočíchmi v ich prirodzenom prostredí (spoločenstvo vôd, lesa, lúk, polí a záhrad). Organizmy sa naučia nielen poznávať, ale naučia sa tiež niečo o ich živote a význame v prírode a pre človeka. Jednotlivé témy sú spracované s prihliadnutím na špeciálne vzdelávacie potreby žiakov.

Ďalšie informácie
Počet strán 160
Formát 165 x 230 mm
Jazyk slovenský
Rok vydania 2014

Autorka: Mgr. Milina Rašlová

Lektori: 

RNDr. František Činčura, CSc.

Mgr. Viera Kršková

doc. RNDr. Dušan Matis

Mgr. Mária Szapuová

ÚVOD

PRÍRODA A PRÍRODNÉ DEJE

ROZMANITOSŤ  PRÍRODY A ORGANIZMOV

VPLYV ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA NA ORGANIZMY

HLAVNÉ SKUPINY ORGANIZMOV

Baktérie

Huby

Rastliny

Živočíchy

SPOLOČENSTVÁ ORGANIZMOV


VODNÉ SPOLOČENSTVO

VODNÉ PROSTREDIE

STOJATÉ VODY

Živočíchy žijúce v stojatých vodách

Rastliny žijúce v stojatých vodách

TEČÚCE VODY

Živočíchy žijúce v tečúcich vodách

OKOLIE VODY

Živočíchy žijúce pri vode a v okolí vody

Rastliny rastúce v okolí vody


LESNÉ SPOLOČENSTVO

LES

ČO DÁVA LES ČLOVEKU

Význam lesa

STROMY V LESE

Najznámejšie ihličnaté stromy

Najznámejšie listnaté stromy

LESNÉ KRY A BYLINY

Lesné kry

Drobné lesné kry

Lesné byliny

HUBY

Zbieranie húb

Jedlé huby

Nejedlé huby

Jedovaté huby

LESNÉ ŽIVOČÍCHY

Ostatní obyvatelia lesa

Lesná zver

VYSOKOHORSKÉ SPOLOČENSTVO

Rastliny a živočíchy vysokohorských oblastí

 

LÚKY A PASIENKY

KVITNÚCE LÚČNE RASTLINY

LÚČNE TRÁVY

ŽIVOČÍCHY LÚK A PASIENKOV

Živočíchy na lúkach

Živočíchy na pasienkoch


POLIA

POLE AKO ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

OBILNINY

OKOPANINY

KRMOVINY

OLEJNINY

BURINY

ŽIVOČÍCHY POLÍ


ZÁHRADY A SADY

ZÁHRADY A SADY V ŽIVOTE ČLOVEKA  

ZÁHRADA A SAD SA POČAS ROKA MENIA 

OVOCNÉ STROMY

Kôstkovice

Malvice

OVOCNÉ KRY A BYLINY

Ovocné kry

Ovocné byliny

ZELENINA

Koreňová zelenina

Hlúbová zelenina

Cibuľová zelenina

Plodová zelenina

Listová zelenina

Strukoviny

OKRASNÉ STROMY A KRY

Okrasné stromy

Okrasné kry

Okrasné byliny

HMYZ V ZÁHRADÁCH A SADOCH

Užitočný hmyz

Iné druhy hmyzu a drobné živočíchy

VTÁKY A CICAVCE

STAROSTLIVOSŤ O OVOCNÝ SAD

Slovník