Menu
Your Cart

BIOLÓGIA pre 7. ročník špeciálnych základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským

Učebnica biológie pre žiakov 7. ročníka vo vyučovacom jazyku maďarskom na špeciálnych základných školách.

BIOLÓGIA pre 7. ročník špeciálnych základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským
BIOLÓGIA pre 7. ročník špeciálnych základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským

Učebnica biológie pre žiakov 7. ročníka vo vyučovacom jazyku maďarskom na špeciálnych základných školách.

35,00€
Bez DPH: 31,82€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8091-856-9


Prostredníctvom množstva ilustrácií a fotografií sa žiaci oboznamujú s rastlinami a živočíchmi v ich prirodzenom prostredí (spoločenstvo vôd, lesa, lúk, polí a záhrad). Organizmy sa naučia nielen poznávať, ale naučia sa tiež niečo o ich živote a význame v prírode a pre človeka. Jednotlivé témy sú spracované s prihliadnutím na špeciálne vzdelávacie potreby žiakov.

Ďalšie informácie
Počet strán 160
Formát 165 x 230 mm
Jazyk maďarský
Rok vydania 2022

Autorka: Mgr. Milina Rašlová

Lektori: 

RNDr. František Činčura, CSc.

Mgr. Viera Kršková

doc. RNDr. Dušan Matis

Mgr. Mária Szapuová

ÚVOD

PRÍRODA A PRÍRODNÉ DEJE

ROZMANITOSŤ  PRÍRODY A ORGANIZMOV

VPLYV ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA NA ORGANIZMY

HLAVNÉ SKUPINY ORGANIZMOV

Baktérie

Huby

Rastliny

Živočíchy

SPOLOČENSTVÁ ORGANIZMOV


VODNÉ SPOLOČENSTVO

VODNÉ PROSTREDIE

STOJATÉ VODY

Živočíchy žijúce v stojatých vodách

Rastliny žijúce v stojatých vodách

TEČÚCE VODY

Živočíchy žijúce v tečúcich vodách

OKOLIE VODY

Živočíchy žijúce pri vode a v okolí vody

Rastliny rastúce v okolí vody


LESNÉ SPOLOČENSTVO

LES

ČO DÁVA LES ČLOVEKU

Význam lesa

STROMY V LESE

Najznámejšie ihličnaté stromy

Najznámejšie listnaté stromy

LESNÉ KRY A BYLINY

Lesné kry

Drobné lesné kry

Lesné byliny

HUBY

Zbieranie húb

Jedlé huby

Nejedlé huby

Jedovaté huby

LESNÉ ŽIVOČÍCHY

Ostatní obyvatelia lesa

Lesná zver

VYSOKOHORSKÉ SPOLOČENSTVO

Rastliny a živočíchy vysokohorských oblastí

 

LÚKY A PASIENKY

KVITNÚCE LÚČNE RASTLINY

LÚČNE TRÁVY

ŽIVOČÍCHY LÚK A PASIENKOV

Živočíchy na lúkach

Živočíchy na pasienkoch


POLIA

POLE AKO ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

OBILNINY

OKOPANINY

KRMOVINY

OLEJNINY

BURINY

ŽIVOČÍCHY POLÍ


ZÁHRADY A SADY

ZÁHRADY A SADY V ŽIVOTE ČLOVEKA  

ZÁHRADA A SAD SA POČAS ROKA MENIA 

OVOCNÉ STROMY

Kôstkovice

Malvice

OVOCNÉ KRY A BYLINY

Ovocné kry

Ovocné byliny

ZELENINA

Koreňová zelenina

Hlúbová zelenina

Cibuľová zelenina

Plodová zelenina

Listová zelenina

Strukoviny

OKRASNÉ STROMY A KRY

Okrasné stromy

Okrasné kry

Okrasné byliny

HMYZ V ZÁHRADÁCH A SADOCH

Užitočný hmyz

Iné druhy hmyzu a drobné živočíchy

VTÁKY A CICAVCE

STAROSTLIVOSŤ O OVOCNÝ SAD

Slovník