Menu
Your Cart

VLASTIVEDA pre 4. ročník špeciálnych základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským – PRACOVNÉ LISTY

Pracovné listy z vlastivedy pre žiakov 4. ročníka špeciálnych základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským.

VLASTIVEDA pre 4. ročník špeciálnych základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským – PRACOVNÉ LISTY
VLASTIVEDA pre 4. ročník špeciálnych základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským – PRACOVNÉ LISTY

Pracovné listy z vlastivedy pre žiakov 4. ročníka špeciálnych základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským.

11,00€
Bez DPH: 10,00€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8091-299-4

 

schval.

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/9349:5-A2201

Prostredníctvom kreatívnych úloh pracovného zošita sa žiaci naučia orientovať v priestore (škola) a čase, v príbuzenských vzťahoch v rodine, poznávať svoju obec a okolitú krajinu, pozorovať premeny prírody počas ročných období, rozvíjať pozitívny vzťah ku krajine a spoločnosti, v ktorej žijú.


Ďalšie informácie
Počet strán 32
Formát A4
Jazyk maďarský

Autorky:

Mgr. Silvia Škultétyová

Mgr. Jana Rohovská


Škola a život v škole

Príroda v jeseni

Rodina

Domov, obec

Orientácia v čase

Príroda v zime

Príroda na jar

Živá príroda

Príroda v lete

Štátne sviatky