Menu
Your Cart

VLASTIVEDA pre 5. ročník špeciálnych základných škôl

Učebnica vlastivedy pre žiakov 5. ročníka špeciálnych základných škôl.

VLASTIVEDA pre 5. ročník špeciálnych základných škôl
VLASTIVEDA pre 5. ročník špeciálnych základných škôl

Učebnica vlastivedy pre žiakov 5. ročníka špeciálnych základných škôl.

24,00€
Bez DPH: 21,82€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8091-360-1

 

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/9378:5-A2201

Učebnica obsahuje témy rozdelené tematicky do dvoch častí – náuka o prírode (rastliny, živočíchy, neživá príroda) a náuka o spoločnosti (život ľudí v dávnej minulosti, život v rodine, orientácia na mape a v krajine). Jednotlivé témy sú spracované formou prístupnou pre žiakov so špeciálnymi potrebami. Texty sú jednoduché, zrozumiteľné, doplnené množstvom ilustračných obrázkov a úloh, ktoré pomáhajú pri celkovom osvojení si učiva. 

Ďalšie informácie
Počet strán 128
Formát B5
Jazyk slovenský

Autorky:

Mgr. Silvia Škultétyová

Mgr. Jarmila Žišková

Úvod do náuky o prírode

Živá príroda

Neživá príroda

Rastliny

Znaky rastlín

Rozdelenie rastlín

Život byliny

Život dreviny – listnatého stromu

Život dreviny – ihličnatého stromu

Smrek

Život kra

Význam rastlín

Ochrana rastlín

Živočíchy

Rozdelenie živočíchov

Život cicavcov

Život vtákov

Život plazov

Život obojživelníkov

Život rýb

Význam živočíchov

Ochrana živočíchov

Spoloèné znaky rastlín a živočíchov

Rovnováha v prírode

Neživá príroda

Vzduch

Voda

Pôda

Súvisiace články