Menu
Your Cart

VLASTIVEDA pre 6. ročník špeciálnych základných škôl

Učebnica vlastivedy pre žiakov 6. ročníka špeciálnych základných škôl.

VLASTIVEDA pre 6. ročník špeciálnych základných škôl
VLASTIVEDA pre 6. ročník špeciálnych základných škôl

Učebnica vlastivedy pre žiakov 6. ročníka špeciálnych základných škôl.

24,00€
Bez DPH: 21,82€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8091-363-2

 

 

schv.

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/9203:5-A2201

Učebnica obsahuje témy rozdelené tematicky do dvoch častí – náuka o spoločnosti (Zem a jej zobrazenie, Slovenská republika, Začiatky našich národných dejín) a náuka o prírode (živá príroda, neživá príroda, poznávanie látok, porovnávanie a meranie, elektrická energia). Jednotlivé témy sú spracované formou prístupnou pre žiakov so špeciálnymi potrebami. Texty sú jednoduché, zrozumiteľné, doplnené množstvom ilustračných obrázkov a úloh, ktoré pomáhajú pri celkovom osvojení si učiva.


Ďalšie informácie
Počet strán 144
Formát B5
Jazyk slovenský

Autorky:

Mgr. Silvia Škultétyová

Mgr. Jarmila Žišková


Zem a jej zobrazenie

Glóbus

Mapa sveta

Orientácia na mape

Slovenská republika

Slovenská republika

Bratislava

Juhozápadné Slovensko

Mestá juhozápadného Slovenska

Severné Slovensko

Mestá severného Slovenska

Východné Slovensko

Mestá východného Slovenska

Stredné Slovensko

Mestá stredného Slovenska

Štátne symboly

Začiatky našich národných dejín (5. – 15. storočie)

Dejiny

Príchod Slovanov na naše územie

Naši predkovia

Život Slovanov

Slovanské hradisko

Samova ríša

Veľkomoravská ríša

Cyril a Metod

Rozkvet Veľkomoravskej ríše

Pád Veľkomoravskej ríše

Slovensko súčasťou  Uhorského štátu

Románska kultúra

Vznik miest

Tatári na Slovensku

Matúš Čák Trenčiansky

Gotická kultúra

Upevnenie kráľovskej moci

Boj o práva Slovákov v mestách

Husitské hnutie

Husiti na Slovensku

Matej Korvín