Menu
Your Cart

VLASTIVEDA pre 5. ročník špeciálnych základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským

Učebnica vlastivedy pre žiakov 5. ročníka špeciálnych základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským.

VLASTIVEDA pre 5. ročník špeciálnych základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským
VLASTIVEDA pre 5. ročník špeciálnych základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským

Učebnica vlastivedy pre žiakov 5. ročníka špeciálnych základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským.

35,00€
Bez DPH: 31,82€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8091-361-8

 

 

schval.

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/9359:5-A2201

Učebnica obsahuje témy rozdelené tematicky do dvoch častí – náuka o prírode (rastliny, živočíchy, neživá príroda) a náuka o spoločnosti (život ľudí v dávnej minulosti, život v rodine, orientácia na mape a v krajine). Jednotlivé témy sú spracované formou prístupnou pre žiakov so špeciálnymi potrebami. Texty sú jednoduché, zrozumiteľné, doplnené množstvom ilustračných obrázkov a úloh, ktoré pomáhajú pri celkovom osvojení si učiva.


Ďalšie informácie
Počet strán 144
Formát B5
Jazyk maďarský

Autorky:

Mgr. Silvia Škultétyová

Mgr. Jarmila Žišková


Úvod do náuky o prírode

Živá príroda

Neživá príroda

Rastliny

Znaky rastlín

Rozdelenie rastlín

Život byliny

Život dreviny – listnatého stromu

Život dreviny – ihličnatého stromu

Smrek

Život kra

Význam rastlín

Ochrana rastlín

Živočíchy

Rozdelenie živočíchov

Život cicavcov

Život vtákov

Život plazov

Život obojživelníkov

Život rýb

Význam živočíchov

Ochrana živočíchov

Spoloèné znaky rastlín a živočíchov

Rovnováha v prírode

Neživá príroda

Vzduch

Voda

Pôda