Menu
Your Cart

GEOGRAFIA pre 8. ročník špeciálnych základných škôl – PRACOVNÝ ZOŠIT

Pracovný zošit pre 8. ročník špeciálnych základných škôl.

GEOGRAFIA pre 8. ročník špeciálnych základných škôl – PRACOVNÝ ZOŠIT
GEOGRAFIA pre 8. ročník špeciálnych základných škôl – PRACOVNÝ ZOŠIT

Pracovný zošit pre 8. ročník špeciálnych základných škôl.

8,00€
Bez DPH: 7,27€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8091-392-2

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 5470/97-153

Funkciou pracovného zošita je poskytnúť žiakom podklady na prácu s rôznymi druhmi máp, ktorá je dôležitou súčasťou vyučovania predmetu geografia. Prácou s rôznymi druhmi máp sa žiaci učia nielen podľa nich orientovať, ale aj získavať ďalšie geografické informácie.

  • Pracovný zošit spolu s učebnicou geografie podporuje rozvoj kľúčových kompetencií žiakov špeciálnych základných škôl.
  • Pomáha pri precvičovaní a fixácii učiva u žiakov so špeciálnymi potrebami.
Ďalšie informácie
Počet strán 32
Formát A4
Jazyk slovenský

Autorka: PaedDr. Kvetoslava Bernátová-Mojtová


Lektorky:

Mgr. Eva Bánková

PaedDr. Oľga Miháliková

Poludníky a rovnobežky

Oceány a svetadiely

Afrika

Ázia

Amerika

Austrália

Antarktída

Prílohy