Menu
Your Cart

GEOGRAFIA pre 7. ročník špeciálnych základných škôl

Učebnica geografie pre žiakov 7. ročníka špeciálnych základných škôl.

GEOGRAFIA pre 7. ročník špeciálnych základných škôl
GEOGRAFIA pre 7. ročník špeciálnych základných škôl

Učebnica geografie pre žiakov 7. ročníka špeciálnych základných škôl.

24,00€
Bez DPH: 21,82€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8091-702-9

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/12512:6-A2021

Prostredníctvom učebnice žiaci získajú základné poznatky o postavení Zeme v slnečnej sústave, naučia sa základné pojmy, ktorými sú označené objekty vesmíru, osvoja si základné informácie o Európe, naučia sa orientovať na mape Európy. Rýchlejšie osvojenie si učiva podporuje množstvo obrázkov, máp.

  • Prináša jednoduché a zrozumiteľné texty.
  • Jednotlivé témy sú podané formou prístupnou žiakom so špeciálnymi potrebami.
  • Naučí žiakov pracovať s rôznymi druhmi máp a vyhľadávať v nich potrebné informácie.


Ďalšie informácie
Počet strán 160
Formát B4
Jazyk slovenský

Autorka: PaedDr. Kvetoslava Bernátová-Mojtová


Lektorky:

Mgr. Eva Bánková

PaedDr. Oľga Miháliková

Vesmír

Kozmonautika

Pohyby Zeme

Glóbus a mapa zemských pologúľ

Oceány

Svetadiely


EURÓPA

Poloha

Členitosť

Povrch

Vodstvo

Podnebie

Obyvateľstvo

STREDNÁ  EURÓPA

Slovensko

Česko

Poľsko

Maďarsko

Rakúsko

Švajčiarsko

Nemecko


JUHOVÝCHODNÁ  EURÓPA

Moldavsko

Rumunsko

Bulharsko

Grécko

Albánsko

Slovinsko

Chorvátsko

Bosna  a  Hercegovina

Srbsko  a  Čierna  Hora

Macedónsko

 

JUŽNÁ EURÓPA

Taliansko

Španielsko

Portugalsko


ZÁPADNÁ  EURÓPA

Francúzsko

Spojené kráľovstvo

Írsko

Belgicko

Holandsko

SEVERNÁ  EURÓPA

Island

Dánsko

Nórsko

Švédsko

Fínsko

Estónsko

Lotyšsko

Litva


VÝCHODNÁ  EURÓPA

Ukrajina

Rusko

Bielorusko


EURÓPSKE MINIŠTÁTY

Lichtenštajnsko

Andorra

Malta

Vatikán

Monako

Luxembursko