Menu
Your Cart

GEOGRAFIA pre 7. ročník špeciálnych základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským – PRACOVNÝ ZOŠIT

Pracovný zošit pre 7. ročník špeciálnych základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským.

GEOGRAFIA pre 7. ročník špeciálnych základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským – PRACOVNÝ ZOŠIT
GEOGRAFIA pre 7. ročník špeciálnych základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským – PRACOVNÝ ZOŠIT

Pracovný zošit pre 7. ročník špeciálnych základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským.

11,00€
Bez DPH: 10,00€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8091-345-8

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 3394/96-153

Funkciou pracovného zošita je poskytnúť žiakom podklady na prácu s rôznymi druhmi máp, ktorá je dôležitou súčasťou vyučovania predmetu geografia. Prácou s rôznymi druhmi máp sa žiaci učia nielen podľa nich orientovať, ale aj získavať ďalšie geografické informácie.

  • Pracovný zošit spolu s učebnicou geografie podporuje rozvoj kľúčových kompetencií žiakov špeciálnych základných škôl.
  • Pomáha pri precvičovaní a fixácii učiva u žiakov so špeciálnymi potrebami.
Ďalšie informácie
Počet strán 32
Formát A4
Jazyk maďarský

Autorka: PaedDr. Kvetoslava Bernátová-Mojtová


Lektorky:

Mgr. Eva Bánková

PaedDr. Oľga Miháliková

Svetadiely

Oceány


EURÓPA

STREDNÁ  EURÓPA

JUHOVÝCHODNÁ  EURÓPA

JUŽNÁ EURÓPA

ZÁPADNÁ  EURÓPA

SEVERNÁ  EURÓPA

VÝCHODNÁ  EURÓPA


EURÓPA

SLOVENSKO

PRÍLOHY