Menu
Your Cart

GEOGRAFIA pre 8. ročník špeciálnych základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským

Učebnica geografie pre žiakov 8. ročníka špeciálnych základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským.

GEOGRAFIA pre 8. ročník špeciálnych základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským
GEOGRAFIA pre 8. ročník špeciálnych základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským

Učebnica geografie pre žiakov 8. ročníka špeciálnych základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským.

35,00€
Bez DPH: 31,82€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8091-709-8

schval.

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/12511:5-A2021

Učebnica po formálnej a obsahovej stránke nadväzuje na učebnicu zemepisu pre 7. ročník. Žiaci sa naučia pomenovať oceány a svetadiely, získajú poznatky o geografickej polohe, prírodných podmienkach, obyvateľstve, hospodárstve jednotlivých svetadielov. Naučia sa pracovať s rôznymi druhmi máp a vyhľadávať v nich potrebné informácie.

  • Prináša jednoduché a zrozumiteľné texty.
  • Jednotlivé témy sú podané formou prístupnou žiakom so špeciálnymi potrebami.
Ďalšie informácie
Počet strán 160
Formát 165 x 230 mm
Jazyk maďarský
Rok vydania 2022

Autorka: PaedDr. Kvetoslava Bernátová-Mojtová


Lektorky:

Mgr. Eva Bánková

PaedDr. Oľga Miháliková

Opakovanie

Mapy

Poludníky a rovnobežky

Podnebné pásma

AFRIKA

ŠTÁTY SEVERNEJ AFRIKY

ŠTÁTY STREDNEJ AFRIKY

ŠTÁTY JUŽNEJ AFRIKY

ŠTÁTY JUHOZÁPADNEJ ÁZIE

ŠTÁTY STREDNEJ ÁZIE

ŠTÁTY JUŽNEJ A JUHOVÝCHODNEJ ÁZIE

ŠTÁTY VÝCHODNEJ ÁZIE

AMERIKA

ŠTÁTY SEVERNEJ AMERIKY

ŠTÁTY STREDNEJ AMERIKY

ŠTÁTY JUŽNEJ AMERIKY

AUSTRÁLIA A OCEÁNIA

OCEÁNIA

ANTARKTÍDA

OCEÁNY