Menu
Your Cart

BIOLÓGIA pre 9. ročník špeciálnych základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským

Učebnica BIOLÓGIE pre žiakov 9. ročníka špeciálnych základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským.

BIOLÓGIA pre 9. ročník špeciálnych základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským
BIOLÓGIA pre 9. ročník špeciálnych základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským

Učebnica BIOLÓGIE pre žiakov 9. ročníka špeciálnych základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským.

35,00€
Bez DPH: 31,82€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8091-582-7

schval.

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/10414:6-A2021

Prostredníctvom množstva ilustrácií a fotografií sprístupňuje učebnica žiakom poznatky o neživej prírode, evolúcii, o životnom prostredí a ochrane prírody. Jednotlivé témy sú spracované s prihliadnutím na špeciálne vzdelávacie potreby žiakov.


Ďalšie informácie
Počet strán 96
Formát 165 x 230 mm
Jazyk maďarský

Autorky: 

Mgr. Milina Rašlová

RNDr. Mária Bizubová


Recenzentky:

RNDr. Mária Kelcová

Mgr. Viera Kršková

1. Neživá príroda

Vzájomná závislosť živej a neživej prírody


2. Vznik a vývoj Zeme

Vznik Zeme

Stavba Zeme


3. Základné stavebné jednotky zemskej kôry

Minerály a horniny


4. Geologické procesy

Vznik minerálov a hornín

Vnútorné geologické procesy

Vonkajšie geologické procesy

Premena a premenené horniny

Ťažba minerálov a hornín


5. Pôda

Vznik a zloženie pôdy

Druhy a význam pôdy


6. Dejiny zemskej kôry

Skameneliny

Geologické obdobia


7. Životné prostredie človeka

Vzťah človeka k životnému prostrediu

Znečisťovanie životného prostredia

Ochrana životného prostredia

Ochrana prírody

Ochrana rastlín a živočíchov

Slovník