Menu
Your Cart

Všetky produkty

    Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/9383:5-A2201 Prostredníctvom rôznych cvičení v pracovnom zošite sa žiaci oboznámia so začiatkom našich národných dejín, naučia sa orientovať na mape Slovenskej republiky, prehĺbia si svoje znalosti o človeku, získajú poznatky o niektorých hor..
11,00€
Bez DPH:10,00€
  Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/9308:5-A2201 Pracovný zošit z vlastivedy tvorí spolu s učebnicou komplexný celok. Prostredníctvom podnetných cvičení a úloh sa žiaci naučia rozlišovať živú a neživú prírodu, poznávať rastliny a živočíchy, orientovať sa na mape a v miestnej krajine, s..
8,00€
Bez DPH:7,27€
    Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/9307:5-A2201 Pracovný zošit z vlastivedy tvorí spolu s učebnicou komplexný celok. Prostredníctvom podnetných cvičení a úloh sa žiaci naučia rozlišovať živú a neživú prírodu, poznávať rastliny a živočíchy, orientovať sa na mape a v miestnej kr..
11,00€
Bez DPH:10,00€
  Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/9349:5-A2201 Prostredníctvom kreatívnych úloh pracovného zošita sa žiaci naučia orientovať v priestore (škola) a čase, v príbuzenských vzťahoch v rodine, poznávať svoju obec a okolitú krajinu, pozorovať premeny prírody počas ročných období, rozvíjať ..
11,00€
Bez DPH:10,00€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 456/2001-44Pracovný zošit z geografie tvorí s učebnicou pre 9. ročník komplexný celok. Funkciou pracovného zošita je poskytnúť žiakom podklady na prácu s rôznymi druhmi máp. Pracovný zošit je doplnený tiež o úlohy na upevnenie vedomostí o Slovensku a jeho krajoch z ..
8,00€
Bez DPH:7,27€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 456/2001-44Pracovný zošit zo geografie tvorí s učebnicou pre 9. ročník komplexný celok. Funkciou pracovného zošita je poskytnúť žiakom podklady na prácu s rôznymi druhmi máp. Pracovný zošit je doplnený tiež o úlohy na upevnenie vedomostí o Slovensku a jeho krajoch z..
11,00€
Bez DPH:10,00€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 5470/97-153Funkciou pracovného zošita je poskytnúť žiakom podklady na prácu s rôznymi druhmi máp, ktorá je dôležitou súčasťou vyučovania predmetu geografia. Prácou s rôznymi druhmi máp sa žiaci učia nielen podľa nich orientovať, ale aj získavať ďalšie geografické in..
8,00€
Bez DPH:7,27€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 5470/97-153Funkciou pracovného zošita je poskytnúť žiakom podklady na prácu s rôznymi druhmi máp, ktorá je dôležitou súčasťou vyučovania predmetu geografia. Prácou s rôznymi druhmi máp sa žiaci učia nielen podľa nich orientovať, ale aj získavať ďalšie geografické in..
11,00€
Bez DPH:10,00€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 3394/96-153Pracovný zošit geografie tvorí s učebnicou komplexný celok. Funkciou pracovného zošita je poskytnúť žiakom podklady na prácu s rôznymi druhmi máp, ktorá je dôležitou súčasťou vyučovania predmetu geografia. Prácou s rôznymi druhmi máp sa žiaci učia nielen ..
8,00€
Bez DPH:7,27€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 3394/96-153Funkciou pracovného zošita je poskytnúť žiakom podklady na prácu s rôznymi druhmi máp, ktorá je dôležitou súčasťou vyučovania predmetu geografia. Prácou s rôznymi druhmi máp sa žiaci učia nielen podľa nich orientovať, ale aj získavať ďalšie geografické in..
11,00€
Bez DPH:10,00€
  Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/9106:3-A2201 Pracovné zošity z fyziky spolu s učebnicami prispievajú k postupnému získavaniu kľúčových kompetencií žiakov, s dôrazom na rozvoj kompetencií v prírodovednej oblasti. Prostredníctvom rôznych cvičení si žiaci upevňujú svoje vedomosti o ma..
11,00€
Bez DPH:10,00€
Pracovný zošit tvorí spolu s učebnicou pre 9. ročník komplexný celok pre žiakov špeciálnych základných škôl.Pracovný zošit svojimi cvičeniami a úlohami pomáha spolu s učebnicou pri rozvoji kľúčových kompetencií v prírodovednej oblasti. Prostredníctvom pracovného zošita si žiaci upevňujú svoje vedomo..
8,00€
Bez DPH:7,27€
Zobrazenie 49 až 60 z 94 (8 stránok)