Menu
Your Cart

Všetky produkty

Geografia a zdroje jej poznávania Mapovanie Zeme Základy fyzickej geografie – atmosféra, hydrosféra, litosféra, pedosféra a biosféra Cieľom učebnice je aktívne zapojenie žiakov do procesov osvojovania si poznatkov a zručností, ako je práca s mapami, interpretácia a využitie informácií vo forme ..
24,00€
Bez DPH:21,82€
  Pracovný zošit Fyzika pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom umožňuje učiť efektívnejšie a pútavejšie. Uľahčuje vyučovací proces. Obsahuje množstvo cvičení a úloh na precvičenie a fixáciu učiva. Prináša zhrnutie učiva. Učiteľovi ponúka na výber zadania domácich úl..
7,00€
Bez DPH:6,36€
  Žiak si pomocou pracovného zošita Fyzika pre 6. ročník základných škôl a 1. ročník gymnázií s osemročným štúdiom upevní nové vedomosti a zároveň prostredníctvom otázok za každým učivom aj zistí, či sa učivo naučil a pochopil správne. Pomocou tohto pracovného zošita sa pre žiaka i domáca pr..
7,00€
Bez DPH:6,36€
WEBINÁR
  Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/8749:7-A2201 Prepracovaná cvičebnica je vytvorená v súlade s iŠVP a inovovaným vydaním učebnice Chémia pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom. Komplexným systémom otázok a úloh podporuje rozvoj psychomotorických funkcií žiaka.Cv..
5,00€
Bez DPH:4,55€
WEBINÁR
  Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR č. č. 2021/8748:4-A2201 Prepracovaná cvičebnica je vytvorená v súlade s iŠVP a inovovaným vydaním učebnice Chémia pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom. Komplexným systémom otázok a úloh podporuje rozvoj psychomotorických funkcií žiak..
5,00€
Bez DPH:4,55€
WEBINÁR
    Učebnica so schvaľovacou doložkou MŠVVaŠ SR je vytvorená v súlade s iŠVP. Napomáha pri odhaľovaní a poznávaní látok a chemických reakcií, ktoré poznáme z bežného života.Učebnica je v súlade s cieľmi a vzdelávacím štandardom iŠVP koncipovaná s dôrazom na rozvoj prírodovednej gramotn..
15,00€
Bez DPH:13,64€
WEBINÁR
    Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2018/6869:4-10K0 Učebnica je v súlade s cieľmi a vzdelávacím štandardom iŠVP koncipovaná s dôrazom na rozvoj prírodovednej gramotnosti. Obsahuje dva farebne odlíšené tematické celky Zloženie látok a Významné chemické prvky a zlúčeniny. Na konci ka..
11,00€
Bez DPH:10,00€
WEBINÁR
    Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2017-10358/33051:3-640A   V učebnici sú v súlade s iŠVP spracované tematické celky Látky a ich vlastnosti a Premeny látok. Je koncipovaná tak, aby podporovala rozvoj prírodovednej a čitateľskej gramotnosti žiakov.Okrem učiva sú v učeb..
15,00€
Bez DPH:13,64€
WEBINÁR
    V učebnici sú v súlade s iŠVP spracované tematické celky Látky a ich vlastnosti a Premeny látok. Je koncipovaná tak, aby podporovala rozvoj prírodovednej a čitateľskej gramotnosti žiakov.Okrem učiva sú v učebnici popísané základné laboratórne techniky, návody na pozorovania vlastno..
11,00€
Bez DPH:10,00€
WEBINÁR
    Plnofarebný pracovný zošit, spracovaný v súlade s iŠVP, je určený najmä pre žiakov tretieho (čiastočne aj štvrtého) ročníka ZŠ. Nové, upravené vydanie je plnofarbne atraktívne spracované, pričom sme využili množstvo pútavých a nápomocných fotografií a ilustrácií. Poskytuje úvodné..
6,00€
Bez DPH:5,45€
      Žiak si pomocou pracovného zošita Biológia pre 8. ročník základných škôl a 3. ročník gymnázií s osemročným štúdiom upevní nové vedomosti a zároveň prostredníctvom otázok za každým učivom aj zistí, či sa učivo naučil a pochopil správne. Pomocou tohto pracovného zošita sa pre..
7,00€
Bez DPH:6,36€
  Žiak si pomocou pracovného zošita Biológia pre 8. ročník základných škôl a 3. ročník gymnázií s osemročným štúdiom upevní nové vedomosti a zároveň prostredníctvom otázok za každým učivom aj zistí, či sa učivo naučil a pochopil správne. Pomocou tohto pracovného zošita sa pre žiaka i domáca ..
7,00€
Bez DPH:6,36€
Zobrazenie 157 až 168 z 204 (17 stránok)