Menu
Your Cart

DIGI A PRINT BIOLÓGIA 6 UČEBNICA

DIGITÁLNY

Interaktívny digitálny produkt a jeho tlačená podoba v jednom výhodnom balíku! Získajte ROČNÝ PRÍSTUP do DIGITÁLNEJ UČEBNICE Biológia pre 6. ročník základných škôl a 1. ročník gymnázií s osemročným štúdiom a k tomu TLAČENÚ VERZIU UČEBNICE.

DIGI A PRINT BIOLÓGIA 6 UČEBNICA
DIGI A PRINT BIOLÓGIA 6 UČEBNICA
DIGITÁLNY

Interaktívny digitálny produkt a jeho tlačená podoba v jednom výhodnom balíku! Získajte ROČNÝ PRÍSTUP do DIGITÁLNEJ UČEBNICE Biológia pre 6. ročník základných škôl a 1. ročník gymnázií s osemročným štúdiom a k tomu TLAČENÚ VERZIU UČEBNICE.

27,00€
Bez DPH: 22,50€
  • Dostupnosť: Na skladeBalík obsahuje:


Kombinácia klasickej učebnice a interaktívneho digitálneho nástroja umožňuje učiť sa efektívnejšie, zábavnou formou. Významne uľahčuje vyučovací proces. Úlohy v učebnici dopĺňa množstvo interaktívnych cvičení, ako aj úloh na precvičenie a fixáciu učiva v digitálnej podobe. Spoločne tak predstavujú jedinečnú a atraktívnu formu vzdelávania.

 


  KÚPILI STE SI UŽ TENTO DIGI TITUL?

  Postup, ako sa môžete zaregistrovať nájdete TU.


   UŽ STE SA REGISTROVALI A CHCETE SA PRIHLÁSIŤ?

  Prihláste sa do svojho účtu TU.   

Ďalšie informácie
Formát digitálna + tlačená učebnica
Typ produktu RAABE DIGITAL + učebnica
Trvanie Licencia na 1 rok (365 dní) na prístup do digitálnej verzie učebnice + tlačená učebnica

Autori: 

PaedDr. Mária Uhereková, PhD.

Mgr. Ida Hantabálová

Mgr. Angelika Matľáková

RNDr. Zuzana Piknová

Mgr. Andrej Sitár

Ing. Iveta Trévaiová

RNDr. Veronika Zvončeková


Recenzenti:

RNDr. Jana Čellárová

Mgr. Václav Janský

Mgr. Jaroslava Svačinská

RNDr. Vladimír Slobodník, CSc.

1. Život s človekom a v ľudských sídlach 

Ľudské sídla a ich okolie 

Drobné organizmy v ľudských sídlach 

Rastliny pestované v záhradách

Ovocné rastliny 

Rastliny rumovísk a okrajov ciest – Výberová téma 

Liečivé, jedovaté a chránené rastliny – Výberová téma 

Okrasné rastliny – Výberová téma 

Živočíchy prospešné pre človeka

Včelárstvo, rybárstvo a rybnikárstvo 

Chovateľsky významné vtáky 

Blízki spoločníci človeka 

Chovateľsky významné cicavce

Nežiaduce živočíchy v domácnosti a pre človeka 

Nežiaduce cicavce v okolí ľudských obydlí

Živočíchy v okolí ľudských sídel

Iné živočíchy v blízkosti človeka – Výberová téma 


2. Základná štruktúra života – bunka 

Rastlinná a živočíšna bunka 

Praktické aktivity – Rastlinné bunky pod mikroskopom 

Praktické aktivity – Živočíšne bunky pod mikroskopom 


3. Vnútorná organizácia tela organizmov

Vírusy a baktérie

Jednobunkové organizmy 

Mnohobunkové organizmy 


4. Stavba tela rastlín a húb 

Stavba tela nekvitnúcich rastlín 

Stavba tela kvitnúcich rastlín

Koreň

Stonka 

Praktické aktivity – Stavba koreňa a stonky

List

Kvet

Praktické aktivity – Stavba kvetu 

Plod a semeno 

Rast a vývin semena – Výberová téma 

Praktické aktivity – Stavba plodu a semena 

Rozmnožovanie rastlín – Výberová téma 

Rastlinné telo ako celok – Výberová téma

Huby s plodnicou 

Iné huby a lišajníky 


5. Vnútorná stavba tela bezstavovcov 

Drobné vodné živočíchy – pŕhlivce 

Vnútorné parazity – ploskavce a hlístovce

Živočíchy so schránkou – mäkkýše

Praktické aktivity – Mäkkýše 

Živočíchy s obrúčkami – obrúčkavce 

Živočíchy s článkovaným telom – článkonožce

Článkonožce – hmyz 

Praktické aktivity – Stavba tela hmyzu

Praktické aktivity – Pozorovanie končatín hmyzu v prírodnom prostredí 

Prílohy