Menu
Your Cart

Všetky produkty

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/14241:5-A2201 Populárno-náučný zábavník s historickou tematikou, ktorý rozvíja a zdokonaľuje čitateľskú gramotnosť žiakov na druhom stupni základnej školy. Naučí vyhľadávať a interpretovať informácie, skúmať a hodnotiť obsah textov a pod. A to všetko vďaka púta..
10,00€
Bez DPH:9,09€
Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/18361:5-A2201 Táto jedinečná pomôcka, aká doteraz na slovenskom knižnom trhu a v našich školách chýbala, v sebe kombinuje príručku pre učiteľov a učebnicu plnú pracovných listov pre žiakov. Vznikla predovšetkým so zámerom pomôcť učiteľom, ktorí majú v t..
10,00€
Bez DPH:9,09€
  Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/14684:5-A2201 Koncepcia úloh pracovného zošita a rôznorodosť jednotlivých textov všetkých slohových žánrov robia z tejto učebnej pomôcky jedinečnú publikáciu na trhu zameranú na skvalitňovanie prípravy žiakov na Testovanie 9 už v 8. ročníku ZŠ..
10,00€
Bez DPH:9,09€
    Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/11969:5-A2201 Koncepcia pracovného zošita Testovanie 9 z matematiky pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník osemročných gymnázií a rôznorodosť úloh zameraných na rozvoj matematického myslenia pomôžu žiakom zopakovať si učivo z matematiky a pedagógovia zí..
10,00€
Bez DPH:9,09€
  Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/14683:5-A2201 Každý z testov v pracovnom zošite Testovanie 9 zo slovenského jazyka a literatúry je tematicky vyvážený – obsahuje učivo z jazykovej, slohovej a literárnej zložky. Pracovný zošit Testovanie 9 zo slovenského jazyka a literatúry j..
10,00€
Bez DPH:9,09€
    Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/11953:5-A2201 Pracovný zošit Testovanie 9 z matematiky je určený pre žiakov 9. ročníka ZŠ a 4. ročníka osemročných gymnázií ako pomôcka na:precvičovanie čítania s porozumením, rozvíjanie matematického myslenia, overovanie matematických k..
10,00€
Bez DPH:9,09€
    Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/14236:6-A2201 Koncepcia pracovného zošita Testovanie 5 zo slovenského jazyka a literatúry je navrhnutá tak, aby obsahovala úlohy z jazykovej, komunikačnej a literárnej zložky. Rôznorodosť testových úloh dopĺňajú ukážky zaujímavých a inšpi..
10,00€
Bez DPH:9,09€
    Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/11973:5-A2201 Koncepcia pracovného zošita Testovanie 5 z matematiky je navrhnutá tak, aby obsahovala úlohy zo všetkých štyroch nosných oblastí matematiky: algebry, geometrie, matematických funkcií, pravdepodobnosti a štatistiky. Pracovný zoši..
10,00€
Bez DPH:9,09€
  Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/14210:5-A2201 Pracovný zošit Tajomstvá sveta pre 2. ročník:prináša úlohy vypracované podľa ISCED pre 2. ročník ZŠ,obsahuje úlohy v súlade s platným iŠVP.Jeho obsahom sú krátke, pútavé, vtipné a zaujímavé príbehy a na ne nadväzujúce súbory úloh,..
6,00€
Bez DPH:5,45€
  Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/14212:5-A2201 Pracovný zošit Tajomstvá sveta pre 1. ročník: prináša úlohy vypracované podľa ISCED pre 1. ročník ZŠ, obsahuje úlohy v súlade s platným iŠVP. Jeho obsahom sú krátke, pútavé, vtipné a zaujímavé príbehy a na ne nadväzujúce sú..
6,00€
Bez DPH:5,45€
  Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/13600:5-A2201 Pracovný zošit je určený žiakom 9. ročníka ZŠ a 4. ročníka osemročných gymnázií na upevnenie a precvičenie učiva zo slovenského jazyka a literatúry formou tematických testov. Pracovný zošit oTESTUJ SA zo slovenského jazyka a literatúry ..
10,00€
Bez DPH:9,09€
  Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/13600:5-A2201 Pracovný zošit je určený žiakom 8. ročníka ZŠ a 3. ročníka osemročných gymnázií na upevnenie a precvičenie učiva zo slovenského jazyka a literatúry formou tematických testov. Pracovný zošit oTESTUJ SA zo slovenského jazyka a literat..
10,00€
Bez DPH:9,09€
Zobrazenie 109 až 120 z 234 (20 stránok)