Menu
Your Cart

DIGI CHÉMIA 7

DIGITÁLNY

ROČNÝ PRÍSTUP do DIGITÁLNEJ UČEBNICE Chémia pre 7. ročník základných škôl a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom, ktorej obsah je v súlade s iŠVP pre základné školy - ISCED 2.

DIGI CHÉMIA 7
DIGI CHÉMIA 7
DIGITÁLNY

ROČNÝ PRÍSTUP do DIGITÁLNEJ UČEBNICE Chémia pre 7. ročník základných škôl a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom, ktorej obsah je v súlade s iŠVP pre základné školy - ISCED 2.

11,00€
Bez DPH: 9,17€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8280-018-3


Umožňuje učiť sa efektívnejšie, zábavnou formou. Významne uľahčuje vyučovací proces. Obsahuje množstvo interaktívnych cvičení, ako aj úloh na precvičenie a fixáciu učiva.

DIGITÁLNA UČEBNICA Chémia pre 7. ročník základných škôl a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom je pripravená profesionálnymi odborníkmi zo školskej praxe. 

V učebnici sú v súlade s iŠVP spracované tematické celky Látky a ich vlastnosti a Premeny látok. Je koncipovaná tak, aby podporovala rozvoj prírodovednej a čitateľskej gramotnosti žiakov.

Okrem učiva sú v učebnici popísané základné laboratórne techniky, návody na pozorovania vlastností látok z bežného života a skúmania chemických dejov doplnené o fotografie ich priebehu. Učebnica vysvetľuje skúmané vlastnosti a javy, čím prispieva k rozvoju logického myslenia. Základné učivo dopĺňajú rozširujúce informácie a námety na získavanie nových informácií a hľadanie súvislostí, ktoré možno využiť pri tvorbe žiackych projektov. Každá kapitola tiež obsahuje komplexný systém otázok a úloh rôznych kognitívnych úrovní a návodov na žiacke pozorovania a skúmania. Súčasťou príloh učebnice je vecný register a ilustrácie laboratórnych pomôcok.


  KÚPILI STE SI UŽ TENTO DIGI TITUL?

  Postup, ako sa môžete zaregistrovať nájdete TU.


   UŽ STE SA REGISTROVALI A CHCETE SA PRIHLÁSIŤ?

    Prihláste sa do svojho účtu TU.   


Ďalšie informácie
Formát digitálna učebnica
Jazyk slovenský
Trvanie Licencia na 1 rok (365 dní) na prístup do digitálnej verzie učebnice

Autorky: 

RNDr. Helena Vicenová

doc. RNDr. Mária Ganajová, CSc.


LÁTKY A ICH VLASTNOSTI

Pozorovanie vlastností látok

1.1 Predmet skúmania a význam chémie

1.2 Chémia v kuchyni

1.3 Z kuchyne do laboratória

1.4 Učíme sa pracovať v laboratóriu

Riešime úlohy, bádame a hľadáme súvislosti


Chemicky čisté látky a zmesi

2.1 Zloženie látok

2.2 Zmesi

2.3 Roztoky

2.4 Vyjadrovanie zloženia roztokov. Hmotnostný zlomok

2.5 Hmotnostný zlomok v riešených úlohách

2.6 Oddeľovanie zložiek zo zmesí

2.7 Oddeľovanie zložiek zo zmesi v praxi

Riešime úlohy, bádame a hľadáme súvislosti


Voda

3.1 Význam vody

3.2 Druhy vôd

3.3 Čistenie vôd

Riešime úlohy, bádame a hľadáme súvislosti


Vzduch

4.1 Čo je vzduch. Význam vzduchu

4.2 Znečistenie vzduchu

Riešime úlohy, bádame a hľadáme súvislosti

Zopakujeme si