Menu
Your Cart

SLOVENSKÝ JAZYK PRE 3. ROČNÍK KOMPLET

VÝHODNÝ BALÍK: DVA DIELY PRACOVNEJ UČEBNICE slovenského jazyka pre 3. ročník základných škôl ZA SUPER CENU!

SLOVENSKÝ JAZYK PRE 3. ROČNÍK KOMPLET
SLOVENSKÝ JAZYK PRE 3. ROČNÍK KOMPLET

VÝHODNÝ BALÍK: DVA DIELY PRACOVNEJ UČEBNICE slovenského jazyka pre 3. ročník základných škôl ZA SUPER CENU!

10,00€
14,00€
Bez DPH: 9,09€
 • Dostupnosť: Na sklade


Výhodný balík obsahuje oba diely pracovnej učebnice Slovenský jazyk pre tretiakov. Obsah zostavený podľa požiadaviek Štátneho vzdelávacieho programu, konsolidované znenie (platný od 1. 9. 2022). Hravým a zábavným spôsobom oboznamujú žiakov s učivom slovenského jazyka v treťom ročníku.

Žiakov v nich sprevádzajú dve postavy druhákov Andreja a Žofky. Motivačné texty nového učiva sú ponúknuté formou krátkych komiksových príbehov a situácií zo života detí. Ilustrácie majú didaktickú hodnotu, sú súčasťou práce s učivom a podporujú jeho porozumenie.

 • Pracovné učebnice využívajú najmä induktívno-deduktívnu metódu vyvodzovania učiva. Úlohy sú zostavené tak, aby žiaci intuitívne sami prišli na základné pravidlá, ktoré sa učia. Každá strana učebnice je didakticky spracovaná na jednu vyučovaciu hodinu.
 • Ponúkajú rôznorodé typy úloh, ktoré podporujú čítanie s porozumením, rozvíjajú požadované kompetencie žiakov.
 • Zábavná forma úloh, striedanie rôznych inovatívnych foriem a metód práce napomáha žiakom učivo ľahšie a pútavejšie uchopiť.
 • Prehľadnosť učebníc je podporená používaním systémových prvkov, napríklad:         
  Naučím sa (obsahový štandard),
  motivačný príbeh podporujúci vyvodenie nového učiva,
  poučka, rada, informácia, autodiktát, návrh na kontrolný diktát, test na konci kapitoly,
  zábavná strana (ponúka rozširujúce informácie a zábavné úlohy súvisiace s danou témou),
  sebahodnotenie (výkonový štandard),
  Učíme sa hrou (ponuka projektových úloh a netradičného spôsobu záverečného precvičenia učiva danej kapitoly, ktoré môžu tvoriť portfólio žiaka)


BONUS PRE VÁS ZADARMO

Stiahnite si tematický výchovno-vzdelávací plán k pracovným učebniciam slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ TU.

Ďalšie informácie
Počet strán 80 + 80
Formát 2 x A4
Typ produktu 2 x pracovná učebnica
Recenzentka: PaedDr. Ivana Hromcová

Autorky:
Mgr. Libuša Hoštáková
Mgr. Jarmila Zacharová, PhD.

OBSAH 1. diel

Opakovanie učiva 2. ročníka – Opäť v škole
Rozprávanie zážitku – Tomu neuveríš

Opakovanie učiva 2. ročníka
Abeceda – V knižnici
List – List pre Kim
Opakovanie – Test
Opakovanie – Zábavná strana
Slabikotvorné spoluhlásky – Ach, tá slovenčina
Reklama – Senzi reklama
Opakovanie – Test
Opakovanie – Zábavná strana
Obojaké spoluhlásky, vybrané a príbuzné slová – Kamaráti si pomáhajú
Vybrané a príbuzné slová po obojakej spoluhláske b – Nový byt
Oznam – Vianočná burza
Opakovanie – Test
Opakovanie – Zábavná strana
Vybrané a príbuzné slová po obojakej spoluhláske m – Na šmykľavke
Správa – Už to čítali
Správa a oznam – Oznam nie je správa
Opakovanie – Test
Opakovanie – Zábavná strana
Vybrané a príbuzné slová po obojakej spoluhláske p – Hľadám odpoveď
Pozvánka – Vianočný čas
Opakovanie – Test
Opakovanie – Zábavná strana
Vybrané a príbuzné slová po obojakej spoluhláske r – Strýko Richard
Inzerát – Na prechádzke
Opakovanie – Test
Opakovanie – Zábavná strana
Opakovanie učiva 1. polroka    


OBSAH 2. diel

Vybrané a príbuzné slová po obojakej spoluhláske s – Sýkorky
Rozprávanie – Slimačia záhrada
Opakovanie – Test
Opakovanie – Zábavná strana
Vybrané a príbuzné slová po obojakej spoluhláske v – Vysoké Tatry
Opakovanie – Test
Opakovanie – Zábavná strana
Vybrané a príbuzné slová po obojakej spoluhláske z – Prezývka
Vizitka – Vizitka
Opakovanie – Test
Opakovanie – Zábavná strana
Opakovanie vybraných slov
Slovné druhy – Slová
Podstatné mená – Obrázky
Všeobecné a vlastné podstatné mená – Narodeniny
Schéma – Mám to
Opakovanie – Test
Opakovanie – Zábavná strana
Prídavné mená – Pekný obrázok
Opis pracovného predmetu – Veci nie sú rovnaké
Opakovanie – Test
Opakovanie – Zábavná strana
Slovesá – Športujeme
Návod – Darček pre mamičku
Opakovanie – Test
Opakovanie – Zábavná strana
Zámená – Výstava
Opakovanie – Test
Opakovanie – Zábavná strana
Číslovky – Preteky
Recept – Maškrta
Opakovanie – Test
Opakovanie – Zábavná strana
Slová s podobným významom (synonymá) alebo opačným významom (antonymá)
Opakovanie slovných druhov
Nákres – V záhrade
Opakovanie učiva 3. ročníka