Menu
Your Cart

SLOVENSKÝ JAZYK PRE 3. ROČNÍK ZŠ – PRACOVNÁ UČEBNICA 1. ČASŤ

Pracovná učebnica slovenského jazyka pre 3. ročník základných škôl je zostavená podľa požiadaviek Štátneho vzdelávacieho programu, konsolidované znenie (platný od 1. 9. 2022). Hravým a zábavným spôsobom oboznamuje žiakov s učivom slovenského jazyka.

SLOVENSKÝ JAZYK PRE 3. ROČNÍK ZŠ – PRACOVNÁ UČEBNICA 1. ČASŤ
SLOVENSKÝ JAZYK PRE 3. ROČNÍK ZŠ – PRACOVNÁ UČEBNICA 1. ČASŤ

Pracovná učebnica slovenského jazyka pre 3. ročník základných škôl je zostavená podľa požiadaviek Štátneho vzdelávacieho programu, konsolidované znenie (platný od 1. 9. 2022). Hravým a zábavným spôsobom oboznamuje žiakov s učivom slovenského jazyka.

7,00€
Bez DPH: 6,36€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8280-294-1

Nájdete aj v balíkoch:

Prelistujte si ukážku

Pdf ukážka


Pracovná učebnica Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ je druhou učebnicou zo série pracovných učebníc slovenského jazyka pre 2. – 4. ročník. Je rozdelená do dvoch častí. V oboch častiach v sebe integruje jazykovú a slohovú zložku.

Žiakov v nej sprevádzajú dve postavy druhákov Andreja a Žofky. Motivačné texty nového učiva sú ponúknuté formou krátkych komiksových príbehov a situácií zo života detí. Ilustrácie majú didaktickú hodnotu, sú súčasťou práce s učivom a podporujú jeho porozumenie.

  • Pracovná učebnica využíva najmä induktívno-deduktívnu metódu vyvodzovania učiva. Úlohy sú zostavené tak, aby žiaci intuitívne sami prišli na základné pravidlá, ktoré sa učia. Každá strana učebnice je didakticky spracovaná na jednu vyučovaciu hodinu.
  • Ponúka rôznorodé typy úloh, ktoré podporujú čítanie s porozumením, rozvíjajú požadované kompetencie žiakov.
  • Zábavná forma úloh, striedanie rôznych inovatívnych foriem a metód práce napomáha žiakom učivo ľahšie a pútavejšie uchopiť.
  • Prehľadnosť učebnice je podporená používaním systémových prvkov, napríklad:         

Naučím sa (obsahový štandard),

motivačný príbeh podporujúci vyvodenie nového učiva,

poučka, rada, informácia, autodiktát, návrh na kontrolný diktát, test na konci kapitoly,

zábavná strana (ponúka rozširujúce informácie a zábavné úlohy súvisiace s danou témou),

sebahodnotenie (výkonový štandard),

Učíme sa hrou (ponuka projektových úloh a netradičného spôsobu záverečného precvičenia učiva danej kapitoly, ktoré môžu tvoriť portfólio žiaka)

Pracovná učebnica má svoje pokračovanie.


BONUS PRE VÁS ZADARMO

Stiahnite si tematický výchovno-vzdelávací plán k pracovným učebniciam slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ TU.

Ďalšie informácie
Počet strán 80
Formát A4
Jazyk slovenský

Recenzentka: PaedDr. Ivana Hromcová


Autorky:

Mgr. Libuša Hoštáková

Mgr. Jarmila Zacharová, PhD.


Opakovanie učiva 2. ročníka – Opäť v škole

Rozprávanie zážitku – Tomu neuveríš

Opakovanie učiva 2. ročníka

Abeceda – V knižnici

List – List pre Kim

Opakovanie – Test

Opakovanie – Zábavná strana

Slabikotvorné spoluhlásky – Ach, tá slovenčina

Reklama – Senzi reklama

Opakovanie – Test

Opakovanie – Zábavná strana

Obojaké spoluhlásky, vybrané a príbuzné slová – Kamaráti si pomáhajú

Vybrané a príbuzné slová po obojakej spoluhláske b – Nový byt

Oznam – Vianočná burza

Opakovanie – Test

Opakovanie – Zábavná strana

Vybrané a príbuzné slová po obojakej spoluhláske m – Na šmykľavke

Správa – Už to čítali

Správa a oznam – Oznam nie je správa

Opakovanie – Test

Opakovanie – Zábavná strana

Vybrané a príbuzné slová po obojakej spoluhláske p – Hľadám odpoveď

Pozvánka – Vianočný čas

Opakovanie – Test

Opakovanie – Zábavná strana

Vybrané a príbuzné slová po obojakej spoluhláske r – Strýko Richard

Inzerát – Na prechádzke

Opakovanie – Test

Opakovanie – Zábavná strana

Opakovanie učiva 1. polroka    

Súvisiace články