Menu
Your Cart

Všetky produkty

DIGITÁLNY
Digitálna učebnica sa venuje technologickej príprave a spracovaniu a výrobkom z perníkových ciest a lístkového cesta. Záverečná kapitola sa venuje roztokom a sústavám používaným v cukrárskej výrobe. Základné informácie sú vhodne doplnené o rozširujúce informácie, obrázky a schémy, či úlohy na overen..
24,00€
Bez DPH:20,00€
DIGITÁLNY
Balík obsahuje:Ročný prístup do DIGITÁLNEJ UČEBNICE TECHNOLÓGIA pre 1. ročník učebného odboru CUKRÁRKlasickú tlačenú učebnicu TECHNOLÓGIA pre 1. ročník učebného odboru CUKRÁRKombinácia klasickej učebnice a interaktívneho digitálneho nástroja umožňuje učiť sa efektívnejšie, zábavnou formou. Významne ..
36,00€
Bez DPH:30,00€
DIGITÁLNY
Digitálna učebnica je určená pre žiakov 8. ročníka základných škôl a pre žiakov gymnázií s osemročným štúdiom. Slúži ako pomôcka pre žiakov a učiteľa na vyučovacích hodinách geografie na motiváciu, pochopenie geografických javov a procesov a na osvojenie, precvičovanie a upevnenie geografického učiv..
11,00€
Bez DPH:9,17€
DIGITÁLNY
Digitálna učebnica sa začína pohľadom na elektronické spojovacie systémy, naznačuje možnosti prepájania paketov na prenos hlasu a multimédií. V ďalšej časti sa žiaci dozvedia o hlasovej mobilnej telekomunikačnej sieti, ako aj o rozhlasovej a televíznej sieti a z telekomunikačného hľadiska v malej mi..
24,00€
Bez DPH:20,00€
DIGITÁLNY
Digitálna učebnica sa bližšie venuje tematike cenných papierov, daňovej sústavy, riadiacich procesov v podniku, bankám a ich postaveniu v bankovej sústave, činnosti poisťovní, zahraničnému obchodu a medzinárodnej ekonomickej integrácii. V závere učebnice sa nachádzajú testové úlohy k jednotlivým tem..
24,00€
Bez DPH:20,00€
DIGITÁLNY
Digitálna učebnica je prevažne zameraná na podnikové činnosti ako sú: personálne činnosti v podniku , ekonomická stránka činnosti podniku - náklady, výnosy, výpočet výsledku hospodárenia, finančné hospodárenie podniku a finančný trh. K jednotlivým tematickým celkom sú vypracované testové úlohy, ktor..
24,00€
Bez DPH:20,00€
DIGITÁLNY
Digitálna učebnica sa podrobnejšie venuje podnikovým činnostiam ako investovanie, zásobovanie, výroba a odbyt. Učivo je rozdelené do 4 tematických celkov: výrobné činnosti podniku, majetok podniku, materiálové hospodárstvo podniku, odbytové činnosti podniku. K jednotlivým tematickým celkom sú vyprac..
24,00€
Bez DPH:20,00€
DIGITÁLNY
Digitálna učebnica vysvetľuje základné ekonomické pojmy, fungovanie národného a trhovému hospodárstva, prináša informácie o podniku a jeho činnosti, podnikateľskej činnosti a právnych formách podnikania, kúpno-predajných vzťahoch a mechanizmoch. V závere učebnice sa nachádzajú testové úlohy k jednot..
24,00€
Bez DPH:20,00€
DIGITÁLNY
Balík obsahuje:Ročný prístup do DIGITÁLNEJ UČEBNICE Geografia pre 8. ročník ZŠ a osemročné gymnáziáKlasickú tlačenú plnofarebnú učebnicu Geografia pre 8. ročník ZŠ a osemročné gymnáziáKombinácia klasickej učebnice a digitálneho nástroja umožňuje učiť sa efektívnejšie, zábavnou formou. Významne ..
17,00€
Bez DPH:14,17€
DIGITÁLNY
Balík obsahuje:Ročný prístup do DIGITÁLNEJ UČEBNICE EKONOMIKA pre 4. ročník stredných odborných škôl študijného odboru technické a informatické službyKlasickú tlačenú učebnicu EKONOMIKA pre 4. ročník stredných odborných škôl študijného odboru technické a informatické službyKombinácia ..
36,00€
Bez DPH:30,00€
DIGITÁLNY
Balík obsahuje:Ročný prístup do DIGITÁLNEJ UČEBNICE EKONOMIKA pre 3. ročník stredných odborných škôl študijného odboru technické a informatické službyKlasickú tlačenú učebnicu EKONOMIKA pre 3. ročník stredných odborných škôl študijného odboru technické a informatické službyKombinácia ..
36,00€
Bez DPH:30,00€
DIGITÁLNY
Balík obsahuje:Ročný prístup do DIGITÁLNEJ UČEBNICE EKONOMIKA pre 2. ročník stredných odborných škôl študijného odboru technické a informatické službyKlasickú tlačenú učebnicu EKONOMIKA pre 2. ročník stredných odborných škôl študijného odboru technické a informatické službyKombinácia ..
36,00€
Bez DPH:30,00€
Zobrazenie 73 až 84 z 188 (16 stránok)