Menu
Your Cart

Učebnice

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2015-10895/43926:31-100C V tematickom celku Vnútorná stavba stavovcov sa žiak zoznamuje s osobitosťami vnútornej stavby skupín stavovcov, ich prispôsobením sa prostrediu a spôsobu života. Tematický celok Človek a jeho telo je zameraný na vnútornú stavbu a funkciu o..
24,00€
Bez DPH:21,82€
V tematickom celku Vnútorná stavba stavovcov sa žiak zoznamuje s osobitosťami vnútornej stavby skupín stavovcov, ich prispôsobením sa prostrediu a spôsobu života. Tematický celok Človek a jeho telo je zameraný na vnútornú stavbu a funkciu organizmu človeka. Rozsiahlou úpravou prešla aj časť o poskyt..
18,00€
Bez DPH:16,36€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR SR č. 2018/4484:1-10K0 V poslednej, tretej časti učebnice sa žiaci oboznámia s biologicky účinnými látkami, ktoré sa najčastejšie používajú vo vlasovej a pleťovej kozmetike, s prostriedkami na regeneráciu vlasov a pokožky hlavy, prostriedkami na osobnú hygienu, s príp..
24,00€
Bez DPH:21,82€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2019/4817:41-A1001 Učebnica obsahuje informácie o základných kaderníckych surovinách a chemických látkach na výrobu kaderníckych prípravkov a ich účinkami na vlasy, o prostriedkoch na vlasovú fixáciu, preparáciu a farbenie.Uvádza budúcich kaderníkov do sveta tricho..
24,00€
Bez DPH:21,82€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/12514:5-A2021Prostredníctvom učebnice si žiaci postupne zopakujú poznatky o vzniku a vývoji Zeme, jednotlivých svetadieloch vrátane Európy, získajú základné vedomosti o svojej vlasti, regióne, v ktorom žijú, kultúre a národnej identite v európskom priestor..
35,00€
Bez DPH:31,82€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/12513:6-A2201Prostredníctvom učebnice si žiaci postupne zopakujú poznatky o vzniku a vývoji Zeme, jednotlivých svetadieloch vrátane Európy, získajú základné vedomosti o svojej vlasti, regióne, v ktorom žijú, kultúre a národnej identite v európskom priestor..
24,00€
Bez DPH:21,82€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/12511:5-A2021 Učebnica po formálnej a obsahovej stránke nadväzuje na učebnicu geografie pre 7. ročník. Žiaci sa naučia pomenovať oceány a svetadiely, získajú poznatky o geografickej polohe, prírodných podmienkach, obyvateľstve, hospodárstve jednotlivých s..
35,00€
Bez DPH:31,82€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/12509:6-A2021Učebnica po formálnej a obsahovej stránke nadväzuje na učebnicu geografie pre 7. ročník. Žiaci sa naučia pomenovať oceány a svetadiely, získajú poznatky o geografickej polohe, prírodných podmienkach, obyvateľstve, hospodárstve jednotlivých sve..
24,00€
Bez DPH:21,82€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/12510:5-A2021 Prostredníctvom učebnice žiaci získajú základné poznatky o postavení Zeme v slnečnej sústave, naučia sa základné pojmy, ktorými sú označené objekty vesmíru, osvoja si základné informácie o Európe, naučia sa orientovať na mape Európy. Rýchlej..
35,00€
Bez DPH:31,82€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/12512:6-A2021Prostredníctvom učebnice žiaci získajú základné poznatky o postavení Zeme v slnečnej sústave, naučia sa základné pojmy, ktorými sú označené objekty vesmíru, osvoja si základné informácie o Európe, naučia sa orientovať na mape Európy. Rýchlejši..
24,00€
Bez DPH:21,82€
Titul je určený pre všetkých učiteľov a ich žiakov, ktorí sa danej problematike venujú, ale aj ďalším záujemcom. Autormi tejto učebnej pomôcky sú renomovaní učitelia vysokých škôl, ktorí sa problematikou drogovej závislosti a prevencie zaoberajú. Učebná pomôcka obsahuje informácie o hlavných skupiná..
12,00€
Bez DPH:10,91€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/16239:5-A2201Učebnica prostredníctvom riešených a neriešených úloh poskytuje základy chemických výpočtov. Jednotlivé kapitoly obsahujú základné pojmy a vzťahy, na ktoré nadväzujú riešené príklady s postupmi riešení. Na konci kapitol je zhrnutie a úlohy na ..
24,00€
Bez DPH:21,82€
Zobrazenie 61 až 72 z 192 (16 stránok)