Menu
Your Cart

Učebnice

Koncepcia učebnice vychádza z aktuálnych spoločenských a odborných požiadaviek na podnikateľské vzdelávanie v odbornej príprave žiakov stredných škôl pre trh práce, ktoré sú deklarované nielen v štátnych vzdelávacích programoch určených pre stredné školy, ale aj v Národnom štandarde finančnej gramot..
24,00€
Bez DPH:21,82€
Geografia a zdroje jej poznávania Mapovanie Zeme Základy fyzickej geografie – atmosféra, hydrosféra, litosféra, pedosféra a biosféra Cieľom učebnice je aktívne zapojenie žiakov do procesov osvojovania si poznatkov a zručností, ako je práca s mapami, interpretácia a využitie informácií vo forme ..
24,00€
Bez DPH:21,82€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/14215:5-A2201 V poslednej z radu učebníc dejepisu si žiaci zopakujú, zhrnú poznatky z predchádzajúcich ročníkov, zahŕňajúce dejiny od praveku až po súčasnosť. Pri opakovaní im pomáhajú ilustrácie, historické fotografie udalostí a osôb, historické mapy ..
35,00€
Bez DPH:31,82€
WEBINÁR
    Učebnica so schvaľovacou doložkou MŠVVaŠ SR je vytvorená v súlade s iŠVP. Napomáha pri odhaľovaní a poznávaní látok a chemických reakcií, ktoré poznáme z bežného života.Učebnica je v súlade s cieľmi a vzdelávacím štandardom iŠVP koncipovaná s dôrazom na rozvoj prírodovednej gramotn..
15,00€
Bez DPH:13,64€
WEBINÁR
    Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2018/6869:4-10K0 Učebnica je v súlade s cieľmi a vzdelávacím štandardom iŠVP koncipovaná s dôrazom na rozvoj prírodovednej gramotnosti. Obsahuje dva farebne odlíšené tematické celky Zloženie látok a Významné chemické prvky a zlúčeniny. Na konci ka..
11,00€
Bez DPH:10,00€
WEBINÁR
    Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2017-10358/33051:3-640A   V učebnici sú v súlade s iŠVP spracované tematické celky Látky a ich vlastnosti a Premeny látok. Je koncipovaná tak, aby podporovala rozvoj prírodovednej a čitateľskej gramotnosti žiakov.Okrem učiva sú v učeb..
15,00€
Bez DPH:13,64€
WEBINÁR
    V učebnici sú v súlade s iŠVP spracované tematické celky Látky a ich vlastnosti a Premeny látok. Je koncipovaná tak, aby podporovala rozvoj prírodovednej a čitateľskej gramotnosti žiakov.Okrem učiva sú v učebnici popísané základné laboratórne techniky, návody na pozorovania vlastno..
11,00€
Bez DPH:10,00€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2015-10895/43926:31-100C V tematickom celku Vnútorná stavba stavovcov sa žiak zoznamuje s osobitosťami vnútornej stavby skupín stavovcov, ich prispôsobením sa prostrediu a spôsobu života. Tematický celok Človek a jeho telo je zameraný na vnútornú stavbu a funkciu o..
24,00€
Bez DPH:21,82€
V tematickom celku Vnútorná stavba stavovcov sa žiak zoznamuje s osobitosťami vnútornej stavby skupín stavovcov, ich prispôsobením sa prostrediu a spôsobu života. Tematický celok Človek a jeho telo je zameraný na vnútornú stavbu a funkciu organizmu človeka. Rozsiahlou úpravou prešla aj časť o poskyt..
18,00€
Bez DPH:16,36€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR SR č. 2018/4484:1-10K0 V poslednej, tretej časti učebnice sa žiaci oboznámia s biologicky účinnými látkami, ktoré sa najčastejšie používajú vo vlasovej a pleťovej kozmetike, s prostriedkami na regeneráciu vlasov a pokožky hlavy, prostriedkami na osobnú hygienu, s príp..
24,00€
Bez DPH:21,82€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2019/4817:41-A1001 Učebnica obsahuje informácie o základných kaderníckych surovinách a chemických látkach na výrobu kaderníckych prípravkov a ich účinkami na vlasy, o prostriedkoch na vlasovú fixáciu, preparáciu a farbenie.Uvádza budúcich kaderníkov do sveta tricho..
24,00€
Bez DPH:21,82€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/12514:5-A2021Prostredníctvom učebnice si žiaci postupne zopakujú poznatky o vzniku a vývoji Zeme, jednotlivých svetadieloch vrátane Európy, získajú základné vedomosti o svojej vlasti, regióne, v ktorom žijú, kultúre a národnej identite v európskom priestor..
35,00€
Bez DPH:31,82€
Zobrazenie 49 až 60 z 191 (16 stránok)