Menu
Your Cart

Učebnice

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/8981:16-A2201 Učebnica sa venuje technologickej príprave a spracovaniu a výrobkom z perníkových ciest a lístkového cesta. Záverečná kapitola sa venuje roztokom a sústavám používaným v cukrárskej výrobe. Základné informácie sú vhodne doplnené o rozširujúce info..
24,00€
Bez DPH:21,82€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/9190:18-A2201 Súčasťou učebnice je vlastný technologický postup pri výrobe pečiva, od prípravy cesta a jeho zrenia cez jeho delenie, tvarovanie, úpravu pred samotným pečením až po jeho pečenie. V závere sa žiaci naučia hodnotiť kvalitu pečiva a oboznámia sa s ..
24,00€
Bez DPH:21,82€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/9190:17-A2201 Prostredníctvom učebnice sa žiaci oboznámia s históriou pekárskej výroby, získajú prehľad o sortimente pekárskych výrobkov, naučia sa zásady hygieny, sanitácie a bezpečnosti pri práci, získajú základné zručnosti z oblasti technologických výpočtov..
24,00€
Bez DPH:21,82€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/8987:9-A2201 Učebnica sa venuje technologickej príprave a spracovaniu a výrobkom z perníkových ciest a lístkového cesta. Záverečná kapitola sa venuje roztokom a sústavám používaným v cukrárskej výrobe. Základné informácie sú vhodne doplnené o rozširujúce infor..
24,00€
Bez DPH:21,82€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č.2021/9212:9-A2201 Cieľom učebnice je naučiť žiakov technických učebných odborov čítať strojnícke a elektrotechnické výkresy, rozumieť údajom na nich uvedených, používať normalizované spôsoby označovania súčiastok a komponentov, orientovať sa v normách, katalógoch a ..
24,00€
Bez DPH:21,82€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2019/10421:21-A1001 Učebnica poskytuje ucelené informácie o surovinách – tuky, vajcia, pochutiny, orechy a iné olejnaté semená, o ich použití a význame v pekárskej výrobe. Učebnica poskytuje okrem základného učiva rozširujúce informácie z potravinárstva, ako aj prv..
24,00€
Bez DPH:21,82€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2019/10421:17-A1001 Učebnica svojím obsahom nadväzuje na predchádzajúce učebnice surovín. Poskytuje komplexné informácie o vlastnostiach, zložení, príprave, skladovaní a použití surovín – kypriace prostriedky, surovinové prípravky a zmesi, chemické látky a farbivá ..
24,00€
Bez DPH:21,82€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2019/10421:19-A1001 Učebnica poskytuje ucelené informácie o sladidlách, mlieku a mliečnych výrobkoch, vode, soli a zlepšujúcich prípravkoch, ich použití v pekárskej výrobe a ich vplyvu na technologické procesy a kvalitu výrobku. Učebnica poskytuje okrem základného ..
24,00€
Bez DPH:21,82€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2017/2497:29-640A Učebnica oboznamuje budúcich cukrárov s vlastnosťami, zložením, výrobou, skladovaním a použitím surovín v cukrárskej výrobe. V jednotlivých kapitolách sú rozpracované tieto skupiny cukrárskych surovín: ovocie, ovocné výrobky, orechy, olejniny, str..
24,00€
Bez DPH:21,82€
  Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2019/10421:19-A1001 Učebnica poskytuje prehľadné informácie o jednotlivých druhoch surovín využívaných v pekárskej výrobe, vrátane ich skladovania a využitia. Učebnica poskytuje okrem základného učiva rozširujúce informácie z potravinárstva, ako aj prvky sp..
24,00€
Bez DPH:21,82€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/9294:9-A2201 Učebnica poskytuje prehľadné informácie o výžive človeka, základných živinách a o ich zastúpení v potravinách. V ďalších tematických celkoch sú spracované informácie o jednotlivých druhoch surovín využívaných v pekárskej výrobe. Učebnica poskytuje..
24,00€
Bez DPH:21,82€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/8977:18-A2201 Učebnica prináša informácie o vlastnostiach, zložení, výrobe, skladovaní, ako aj o použití surovín v cukrárskej výrobe. Okrem základného učiva obsahuje zaujímavosti z oblasti potravinárstva, výživy, výživy, vlastností surovín, námety na samo..
24,00€
Bez DPH:21,82€
Zobrazenie 97 až 108 z 192 (16 stránok)