Menu
Your Cart

Učebnice

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2014-872/36086:64-100 Žiaci poznávajú v prvom rade prostredníctvom vlastnej tvorivej skúsenosti, hľadaním vlastných riešení a experimentovaním s rôznymi médiami, preto je cieľom úloh, otázok a podnetov uvedených v učebnici predovšetkým motivovať žiaka v jeho prakti..
24,00€
Bez DPH:21,82€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2014-872/36086:64-100 Žiaci poznávajú v prvom rade prostredníctvom vlastnej tvorivej skúsenosti, hľadaním vlastných riešení a experimentovaním s rôznymi médiami, preto je cieľom úloh, otázok a podnetov uvedených v učebnici predovšetkým motivovať žiaka v jeho prakti..
18,00€
Bez DPH:16,36€
    Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/9381:4-A2201 Učebnica obsahuje témy rozdelené tematicky do dvoch častí – náuka o spoločnosti (Zem a jej zobrazenie, Slovenská republika, Začiatky našich národných dejín) a náuka o prírode (živá príroda, neživá príroda, poznávanie látok, porov..
35,00€
Bez DPH:31,82€
    Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/9203:5-A2201 Učebnica obsahuje témy rozdelené tematicky do dvoch častí – náuka o spoločnosti (Zem a jej zobrazenie, Slovenská republika, Začiatky našich národných dejín) a náuka o prírode (živá príroda, neživá príroda, poznávanie látok, porov..
24,00€
Bez DPH:21,82€
    Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/9359:5-A2201 Učebnica obsahuje témy rozdelené tematicky do dvoch častí – náuka o prírode (rastliny, živočíchy, neživá príroda) a náuka o spoločnosti (život ľudí v dávnej minulosti, život v rodine, orientácia na mape a v krajine). Jednotlivé t..
35,00€
Bez DPH:31,82€
  Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/9378:5-A2201 Učebnica obsahuje témy rozdelené tematicky do dvoch častí – náuka o prírode (rastliny, živočíchy, neživá príroda) a náuka o spoločnosti (život ľudí v dávnej minulosti, život v rodine, orientácia na mape a v krajine). Jednotlivé témy s..
24,00€
Bez DPH:21,82€
    Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/9379:5-A22201 Učebnica prináša žiakom špeciálnych základných škôl poznatky o ich sociálnom prostredí (škola, rodina, obec), živej a neživej prírode. Jednotlivé témy sú podané formou prístupnou pre žiakov so špeciálnymi potrebami. Texty sú jed..
35,00€
Bez DPH:31,82€
  Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/9152:5-A2201  Učebnica prináša žiakom špeciálnych základných škôl poznatky o ich sociálnom prostredí (škola, rodina, obec), živej a neživej prírode. Jednotlivé témy sú podané formou prístupnou pre žiakov so špeciálnymi potrebami. Texty sú jednod..
24,00€
Bez DPH:21,82€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2018/4484:3-10K0 Učebnica obsahuje informácie o komoditách potravinárskeho tovaru živočíšneho pôvodu, o tukoch, koreninách a polotovary. Každá kapitola poskytuje komplexné informácie o zložení, úžitkových vlastnostiach, trhových druhoch a podmienkach skladovania uv..
24,00€
Bez DPH:21,82€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2019/10421:23-A1001 Učebnica obsahovo zahŕňa tematické celky zamerané na potravinový tovar rastlinného pôvodu, rozpracované je rozdelenie tovaru so zameraním na potravinový tovar, jeho zloženie, úžitkové vlastnosti, kvalitu a jej hodnotenie. Ďalšie kapitoly poskytu..
24,00€
Bez DPH:21,82€
Učebnica sa začína pohľadom na elektronické spojovacie systémy, naznačuje možnosti prepájania paketov na prenos hlasu a multimédií. V ďalšej časti sa žiaci dozvedia o hlasovej mobilnej telekomunikačnej sieti, ako aj o rozhlasovej a televíznej sieti a z telekomunikačného hľadiska v malej miere aj o d..
24,00€
Bez DPH:21,82€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/16228:5-A2201 Učebnica svojím obsahom nadväzuje na jej prvú časť. Vysvetľuje princíp vzniku a šírenia elektromagnetických vĺn, venuje sa telekomunikačnej sieti, integrovaným službám digitálnej siete a oznamovacím vedeniam...
24,00€
Bez DPH:21,82€
Zobrazenie 73 až 84 z 191 (16 stránok)