Menu
Your Cart

Základné školy

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2019/11766:2-A1001 Učebnica je orientovaná na poznávanie jednotlivých organizmov v ich prirodzenom prostredí - les, voda, lúka, pole. Pozornosť je venovaná nielen poznatkom o stavbe tela organizmov, ale aj ich základným životným prejavom, vzájomným vzťahom medzi or..
18,00€
Bez DPH:16,36€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2019/11766:2-A1001 Učebnica je orientovaná na poznávanie jednotlivých organizmov v ich prirodzenom prostredí - les, voda, lúka, pole. Prináša poznatky nielen o stavbe tela organizmov, ale aj o ich základných životných prejavoch, vzájomných vzťahoch medzi organizmam..
24,00€
Bez DPH:21,82€
    Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2017/13905:4-640A Žiak si s pomocou pracovného zošita upevní nové vedomosti a zároveň prostredníctvom otázok za každým učivom aj zistí, či sa učivo naučil správne. Pomocou tohto pracovného zošita sa pre žiaka i domáca príprava na vyučovanie stáva z..
7,00€
Bez DPH:6,36€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2017/2496:85-640A Učebnica nadväzuje svojim obsahom na učivo 5. ročníka tematickým celkom Život s človekom a v ľudských sídlach s poznávaním vonkajších znakov organizmov. Ostatné tematické celky sú obsahovo zamerané na vnútornú stavbu bunky, rastlín a húb a bezstav..
18,00€
Bez DPH:16,36€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2014-872/36724:84-100C Učebnica nadväzuje svojim obsahom na učivo 5. ročníka tematickým celkom Život s človekom a v ľudských sídlach s poznávaním vonkajších znakov organizmov. Ostatné tematické celky sú obsahovo zamerané na vnútornú stavbu bunky, rastlín a húb..
24,00€
Bez DPH:21,82€
    Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2017/13906:4-640A Žiak si pomocou pracovného zošita Biológia pre 6. ročník základných škôl a 1. ročník gymnázií s osemročným štúdiom upevní nové vedomosti a zároveň prostredníctvom otázok za každým učivom aj zistí, či sa učivo naučil a pochopil spr..
7,00€
Bez DPH:6,36€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2015-10895/43926:31-100C V tematickom celku Vnútorná stavba stavovcov sa žiak zoznamuje s osobitosťami vnútornej stavby skupín stavovcov, ich prispôsobením sa prostrediu a spôsobu života. Tematický celok Človek a jeho telo je zameraný na vnútornú stavbu a funkciu o..
18,00€
Bez DPH:16,36€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2015-10895/43926:31-100C V tematickom celku Vnútorná stavba stavovcov sa žiak zoznamuje s osobitosťami vnútornej stavby skupín stavovcov, ich prispôsobením sa prostrediu a spôsobu života. Tematický celok Človek a jeho telo je zameraný na vnútornú stavbu a funkciu o..
24,00€
Bez DPH:21,82€
    Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2018/10171:4-10K0 Žiak si pomocou pracovného zošita Biológia pre 7. ročník základných škôl a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom upevní nové vedomosti a zároveň prostredníctvom otázok za každým učivom aj zistí, či sa učivo naučil a pochopil s..
7,00€
Bez DPH:6,36€
    Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2018/12957:4-10K0 Žiak si pomocou pracovného zošita Biológia pre 8. ročník základných škôl a 3. ročník gymnázií s osemročným štúdiom upevní nové vedomosti a zároveň prostredníctvom otázok za každým učivom aj zistí, či sa učivo naučil a pochopi..
7,00€
Bez DPH:6,36€
    Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2018/12934:4-10K0   Žiak si pomocou pracovného zošita Biológia pre 8. ročník základných škôl a 3. ročník gymnázií s osemročným štúdiom upevní nové vedomosti a zároveň prostredníctvom otázok za každým učivom aj zistí, či sa učivo naučil a p..
7,00€
Bez DPH:6,36€
      Odporúčacia doložka MŠVVaŠ 2018/14853:5-10K0   Plnofarebný pracovný zošit, spracovaný v súlade s iŠVP, je určený najmä pre žiakov tretieho (čiastočne aj štvrtého) ročníka ZŠ. Nové, upravené vydanie je plnofarbne atraktívne spracované, pričom sme využili množstvo púta..
6,00€
Bez DPH:5,45€
Zobrazenie 1 až 12 z 114 (10 stránok)