Menu
Your Cart

Učebnice

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/19558:4-A2201 Učebnica obsahovo a metodicky nadväzuje na Základy elektrotechniky I. Ucelený prehľad o fyzikálnych pojmoch, zákonoch a spôsob využívania elektriny v technickej praxi poskytujú až komplexné poznatky z obidvoch dielov učebnice. Text dopĺňajú k..
24,00€
Bez DPH:21,82€
Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/19557:4-A2201 Učebnica približuje význam a úlohu elektrotechniky, ako aj jej historický vývoj. Zaoberá sa základmi elektrotechniky podľa tematických celkov: základné pojmy, elektrotechnické pole, jednosmerný prúd, riešenie obvodov jednosmerného prúdu, zákl..
24,00€
Bez DPH:21,82€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2019/12757:28-A1001 Učebnica sa zameriava na riešenie technologických postupov stavebných prác (fasádové omietky, obklady, podlahy a dlažby), montážnych postupov (pomocných pracovných lešení a objektov), na adaptácie stavebných konštrukcií a na opravy bytových..
24,00€
Bez DPH:21,82€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2019/12757:24-A1001 Učebnica Technológia pre 3. ročník študijného odboru 3656 K – operátor stavebnej výroby poskytuje základné učivo vymedzené Štátnym vzdelávacím programom na získanie odborných kompetencií v oblasti teoretického vzdelávania. Sú v nej uplatnen..
24,00€
Bez DPH:21,82€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/19831:4-A2201Učebnica Technológia je určená pre žiakov 3. ročníka trojročného stavebného učebného odboru maliar, ktorí v prvom ročníku štúdia získali základné informácie z oblasti stavebných prác, v druhom ročníku sa špecializovali na maliarske práce. V pr..
24,00€
Bez DPH:21,82€
Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/19827:4-A2201Učebnica Technológia je určená pre žiakov 2. ročníka trojročného stavebného učebného odboru maliar, ktorí v prvom ročníku štúdia získali základné informácie z oblasti stavebných prác. Oboznámili sa s prácou s drevom, kovmi, plastmi, sadrokatóno..
24,00€
Bez DPH:21,82€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2019/12757:21-A1001 Učebnica nadväzuje na učivo technológie prvého ročníka, v ktorom žiaci získali základné poznatky zo stavebnej výroby. Táto učebnica poskytne žiakom vedomosti nielen o nových progresívnych stavebných technológiách, ale aj o starších technoló..
24,00€
Bez DPH:21,82€
Učebnica nadväzuje na učivo technológie prvého ročníka, v ktorom žiaci získali základné poznatky zo stavebnej výroby. Táto učebnica poskytne žiakom vedomosti nielen o nových progresívnych stavebných technológiách, ale aj o starších technológiách, s ktorými sa v praxi stretnú najmä pri prestavbách a ..
24,00€
Bez DPH:21,82€
Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/19706:4-A2201 Učebnica Technológia pre 3. ročník študijného odboru 3656 K – operátor stavebnej výroby poskytuje základné učivo vymedzené Štátnym vzdelávacím programom na získanie odborných kompetencií v oblasti teoretického vzdelávania. Sú v nej uplatnené ..
24,00€
Bez DPH:21,82€
Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/19560:3-A2201 Učebnica sa zaoberá priemyselným spracovaním masívneho dreva a konštrukčných materiálov na výrobky nábytkárskej a stavebno-stolárskej výroby. Okrem toho pozornosť venuje aj príprave výroby, predovšetkým v podmienkach sériovej výroby, ako aj r..
24,00€
Bez DPH:21,82€
Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/19703:4-A2201 Učebnica je vhodná pre učebné a študijné odbory zamerané na spracúvanie dreva. Nové technologické poznatky vedú k inovačným zmenám nielen v oblasti materiálov, ale aj technológie opracovania, spájania konštrukčnými spojmi a lepením, používani..
24,00€
Bez DPH:21,82€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/19559:4-A2201 Pri výučbe technológie sa využívajú vedomosti z ostatných odborných predmetov, najmä materiálov a strojového zariadenia, ako aj prírodovedných predmetov zo všeobecnovzdelávacej zložky s tým, že vedomosti získané v teoretickej príprave sa bud..
24,00€
Bez DPH:21,82€
Zobrazenie 13 až 24 z 191 (16 stránok)