Menu
Your Cart

CLICK WITH FRIENDS – ANGLIČTINA PRE ŠTVRTÁKOV – UČEBNICA

Moderná učebnica anglického jazyka pre 4. ročník základných škôl, ktorá obsahuje veľa hier a aktivít na ceste spoznávania anglického jazyka. Obsahovo nadväzuje na učebnicu CLICK WITH FRIENDS pre 3. ročník ZŠ.

CLICK WITH FRIENDS – ANGLIČTINA PRE ŠTVRTÁKOV – UČEBNICA
CLICK WITH FRIENDS – ANGLIČTINA PRE ŠTVRTÁKOV – UČEBNICA

Moderná učebnica anglického jazyka pre 4. ročník základných škôl, ktorá obsahuje veľa hier a aktivít na ceste spoznávania anglického jazyka. Obsahovo nadväzuje na učebnicu CLICK WITH FRIENDS pre 3. ročník ZŠ.

10,00€
Bez DPH: 9,09€
 • Dostupnosť: Na sklade
 • ISBN: 978-80-8140-684-3

 

PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC KUSOV UČEBNICE CLICK WITH FRIENDS PRE ŠTVRTÁKOV MÔŽETE ZÍSKAŤ ZADARMO Metodickú príručku pre učiteľa


*AK DO POZNÁMKY V OBJEDNÁVKE UVEDIETE HESLO: METODIKA ZADARMO.


Pracovný zošit pre prvý stupeň základnej školy s témami a námetmi na prácu a aktivity so žiakmi na hodinách.
V súvislosti s povinnosťou škôl zapracovať Národný štandard finančnej gramotnosti do ŠkVP je tu pomôcka pre pedagógov na výučbu finančnej gramotnosti vo všetkých ročníkoch prvého stupňa ZŠ. V pedagogických a organizačných pokynoch sa odporúča zabezpečiť vybavenosť škôl učebnými materiálmi, pomôckami a metodickými materiálmi stimulujúcimi rozvoj finančnej gramotnosti. Ide o komplexnú pomôcku, ktorá žiakov naučí finančnej gramotnosti, a škole pomôže pri zapracovaní Národného štandardu finančnej gramotnosti do školského vzdelávacieho programu.

Obsah koncipovaný v súlade s Inovovaným štátnym vzdelávacím programom pre 1. stupeň ZŠ.

Moderná pracovná učebnica anglického jazyka pre 4. ročník ZŠ približuje cudzí jazyk hravou formou. Ústrednou postavou je škriatok Click, ktorý má niekoľkých kamarátov. Všetci spoločne budú so štvrtákmi hovoriť po anglicky o svojom domove, svojej izbe, športoch, záujmoch, ale aj o počasí či zamestnaní a zvykoch. Budú im pri tom pomáhať rôzne anglické hry, či pesničky. Naučia po anglicky čítať aj písať. Pri precvičovaní naučeného im v tom pomôže pracovný zošit CLICK WITH FRIENDS – ANGLIČTINA PRE ŠTVRTÁKOV.

Učebnica je zameraná najmä na:

Slovná zásoba: domov, detská izba, šport, záujmy, počasie, zamestnania, zvyky.

Gramatika: sloveso be, väzba there is/are, zámená this/these, privlastňovacie zámená my, your, his, her, sloveso have got, sloveso like.

Funkcie: kde bývajú kamaráti, aké majú doma miestnosti, čo majú v izbe, odkiaľ sú, vymenovať obľúbené hračky, športy, záujmy, povedať, čo viem a čo neviem, používať čísla od 100 do 999 a nad 1000, uvádzať vzdialenosť a čas, hľadať údaje v tabuľkách, hovoriť o počasí, hovoriť o tom, čo rád/-a nosíš, hovoriť o povolaniach, čím chcem byť v budúcnosti, čo ľudia robia a čo na to potrebujú... 


Benefity učebnice:

 • Zadania jednotlivých úloh sú AJ V SLOVENSKOM JAZYKU.
 • Obsahuje veľa hier a aktivít pre samostatnú aj skupinovú prácu žiakov v triede aj doma. 
 • Obsahuje informácie/gramatické javy, ktoré sa v danej lekcii žiaci naučia.
 • Farebne vyznačené slovíčka, ktoré sa deti v danej lekcii majú naučiť.
 • Ilustrované príbehy a nahrané scénky uľahčujú učenie.
 • Pesničky a riekanky, slovné a obrázkové hry zvyšujú miera zapamätania.
 • V každej lekcii je zaradené cvičenie na počúvanie so správnou výslovnosťou nových slovíčok. Zhrnutia gramatických javov a následné precvičovanie.
 • K učebnici aj pracovnému zošitu CLICK 4 sú online dostupné aj zvukové nahrávky v MP3 formáte. Naskenovaním QR kódu získajú učitelia aj žiaci  priamy prístup ku všetkým zvukovým nahrávkam.
 • Nahrávky k jednotlivým úlohám sú dostupné cez QR kód aj pre rodiča, nielen pre učiteľa. Ak dieťa chýba v škole, vie si dané učivo/nahrávky vypočuť aj z domu. 
Ďalšie informácie
Počet strán 72
Formát A4 + MP3 nahrávky online
Jazyk slovenský

Autori: 

PaedDr. Miluška Karásková 

PaeDr. Jiří Šádek

Mgr. Kateřina Dvořáková


Preklad z českého jazyka: Mgr. Elena Koritšánska


Ilustrátori: Zuzana Slánska, Lucie Jašková

INTRODUCTION

UNITS 1–3
1 AT HOME

UNITS 4–6
EXTRA UNIT 1: SPECIAL HOUSES
2 IN MY ROOM

UNITS 7–9
STORY 1: WHERE’S THE TABLET?

UNIT 10 REVISION
3 SPORTS

UNITS 11–13
EXTRA UNIT 2: AMAZING PEOPLE, AMAZING ANIMALS
4 HOBBIES

UNITS 14–16
STORY 2: BIRDWATCHING

UNIT 17 REVISION
5 SEASONS AND WEATHER

UNITS 18–20
EXTRA UNIT 3: EXTREMES
6 JOBS

UNIT 21–23
STORY 3: EVE IS A CLOWN DOCTOR

UNIT 24 REVISION
CULTURE HALLOWEEN
EARTH DAY

UNIT 27 FINAL REVISION 

Súvisiace články